MKB Innovatieregeling ook open voor Agrifood-sector

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: AgriFood Capital

Op 15 april a.s. gaat de MKB Innovatiestimulering Topsectoren open. Hiermee komt 32 miljoen euro beschikbaar voor samenwerking en innovatie in het MKB in de verschillende topsectoren. Voor de topsector agrifood is 2 miljoen gereserveerd.

MKB Innovatieregeling ook open voor Agrifood-sector

Er is geld beschikbaar voor kennisvouchers (max. 3.750,- euro per aanvraag), haalbaarheidsstudies (max. 50.000 euro), R&D samenwerkingsprojecten (max. 200.000 euro) en detachering van universitair geschoold personeel van een kennisinstelling of groot bedrijf bij MKB-ers (max. 50.000 euro per detachering).

Topsector agrifood

De 2 miljoen euro voor de topsector agrifood is beschikbaar voor innovaties op het gebied van de inzet van reststromen, duurzame grondstoffen voor food en feed, duurzame veehouderij, duurzame maaktechnologie, gezondheid, consument, markt- en keteninnovaties, voedselveiligheid en producttechnologie. In de eerste aanvraagperiode ligt het accent op haalbaarheidsstudies. In de tweede aanvraagperiode op R&D samenwerkingsprojecten.

Snel indienen

Vorig jaar was de regeling populair en waren de beschikbare budgetten snel uitgeput. Omdat de aanvragen behandeld worden op volgorde van binnenkomst is het zaak uw project zo snel mogelijk na openstelling in te dienen.  De eerste aanvraagperiode loopt van 15 april t/m 12 mei 2014. De tweede periode loopt van 3 juni t/m 22 september 2014. Let wel, u kunt maar 1 keer per kalenderjaar een aanvraag indienen.

Aanvragen en meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de MKB Innovatiestimulering Topsectoren uit. U kunt uw aanvraag online indienen via www.rvo.nl. Of u kunt op de website de formulieren downloaden en uw aanvraag schriftelijk indienen.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Peggy van Vliet.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!