Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

  • Innovatie & MVO
  • Bron: impulszeeland

Het kabinet en de regio's stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Rol NV Economische Impuls Zeeland

Impuls doet de voorselectie voor de MIT regelingen bij de aan te vragen adviesprojecten en haalbaarheidsstudies. Daarnaast worden ideeën en aanvragen getoetst aan de vereisten van de regeling. Impuls ondersteunt mkb-ondernemers ook bij het aanscherpen van de aanvragen en opstellen van business cases voor de R&D samenwerkingsprojecten.

Gezamenlijke instrumentenkoffer

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Aanmelden start op 19 mei

De regeling gaat op 19 mei 2015 open en sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij RVO.nl. Vanaf 6 mei staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [link]  de centrale ingang voor de aanmelding voor de regeling en de benodigde formulieren. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf - als penvoerder van de aanvraag - is gevestigd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!