MKB kan gebruik maken van nieuwe investerings- en adviesregeling SRE

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel Brabant

Het gaat om de SRE Investeringsregeling (SIR) en SRE Adviesregeling (SAR). Deze regelingen zijn de opvolgers van de PIR- en PAR-regeling.

MKB kan gebruik maken van nieuwe investerings- en adviesregeling SRE

Het SRE voerde tot eind 2012 twee regelingen voor het MKB op het platteland uit, de PIR en PAR. Deze regelingen worden per heden opgevolgd door twee nieuwe regelingen, die een andere doelstelling, vorm en karakter kennen.

De SIR is een investeringsregeling, waarbij innovatieve ontwikkelingen met een meerwaarde voor de regio ondersteund worden in de vorm van een renteloze lening. De SAR is een adviesregeling, waarbij adviezen over innovatieve ontwikkelingen met een meerwaarde voor de regio ondersteund worden in de vorm van een financiële bijdrage.

SIR

Bij de SIR verleent het SRE een renteloze lening voor inrichting of de aanschaf van nieuwe apparatuur, om nieuwe producten aan te bieden, om markten te verbreden of om een nieuwe markt aan te boren.

SAR

De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken. De regeling is bedoeld voor  ondernemers die gevestigd zijn in de regio Eindhoven en een nieuwe economische activiteit willen ontwikkelen. Deze nieuwe economische activiteit moet leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio zoals: versterking van het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector, impulsen voor de leefbaarheid en duurzaamheid.

Kijk voor meer informatie op www.sre.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!