MKB kan weer makkelijker een lening krijgen

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO-NCW

VNO-NCW is blij met deze positieve ontwikkeling.

MKB kan weer makkelijker een lening krijgen

Dat blijkt uit de MKB Financieringsmonitor, van onderzoeksbureau EIM. In december 2010 steeg het aantal toegekende aanvragen tot 48%. Hoewel het niveau van eind 2008 toen 72% van de financieringsaanvragen werd gehonoreerd nog lang niet is bereikt. Op het diepteniveau van de crisis werd slechts 33% van de aangevraagde financieringen toegekend.

De verkrijgbaarheid van een bancair krediet hangt nauw samen met de solvabiliteit van mkb-bedrijven, zo blijkt uit de monitor. Een procentpunt hogere solvabiliteit leidt tot 2.7 procentpunt hogere verkrijgbaarheid van financiering. Voor alle bedrijven geldt dat aandacht besteden aan eigen vermogen loont bij aantrekken van bancaire financiering.

Het gebruik van de garantie-instrumenten (BMKB) van het ministerie van EL&I is in 2010 fors toegenomen. Deze instrumenten leveren een positieve bijdrage aan het op gang houden van de kredietverlening zo concludeerde de Taskforce kredietverlening onder leiding van de oud-voorzitter van MKB-Nederland Loek Hermans eind 2010.
Uit de monitor blijkt ook dat MKB-bedrijven in de periode december 2008 - december 2010 naar eigen zeggen een afnemende behoefte hadden aan bedrijfsfinanciering. De percentages schommelen in de kwartalen tussen 19% in december 2008 tot 11% in december 2010. Deze ontwikkelingen zijn overigens waarneembaar in de gehele eurozone.

Volgens de Bank Lending Survey van de Europese Centrale Bank hebben banken tijdens de crisis hun kredietvoorwaarden fors aangescherpt. In de loop van 2010 worden deze voorwaarden voorzichtig weer wat versoepeld. Veruit de meeste midden- en kleinbedrijven worden gefinancierd met kortlopend vreemd vermogen (bancair krediet en leverancierskrediet). Ook hier zijn de voorwaarden licht versoepeld. Snelle groeiers en bedrijven met veel R&D vormen hierop een uitzondering. Daar zijn inzet van venture capital en informal investment aan de orde.

Naast het aanscherpen van kredietvoorwaarden liepen in de periode 2008-2010 de kosten en provisies van banken op. Deze ontwikkeling werd ook waargenomen in het grootbedrijf. Daar liggen de succespercentages bij het aanvragen van financiering wel fors hoger: 75% krijgt de financiering rond in augustus 2009 en april 2010.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!