MKB Nederland: Bedrijfslevenbeleid op goede koers

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Nederland

VNO-NCW en MKB Nederland zijn positief over de voortgangsrapportage van het bedrijfslevenbeleid die de minister van EL&I vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze uitvoeringsbrief zet belangrijke concrete stappen in de verdere uitwerking van het bedrijvenbeleid.

MKB Nederland: Bedrijfslevenbeleid op goede koers

Innovatiecontracten

Zo zijn per topsector vraaggestuurde innovatiecontracten tussen bedrijfsleven in een topsector, overheid en kennisinstellingen gesloten. Deze contracten leggen de intenties vast aan zowel private als publieke kant voor 2012 en 2013. Tegenover ruim 1,5 miljard euro aan commitment van het bedrijfsleven staat rond de 1 miljard euro aan overheidsmiddelen.

Binnen de innovatiecontracten vormen de privaat-publieke topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) een belangrijk element. Deze ‘opvolgers’ van de technologische topinstituten (TTI’s) worden fiscaal gestimuleerd door een nieuw fiscaal instrument: de RDA+ (een toeslag gebaseerd op de cash bijdragen van bedrijven aan die TKI’s).

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over dit instrument; het stelt de voor de topsectoren zo belangrijke topinstituten veilig.

Verruiming WBSO regeling

Verder is positief dat de WBSO-regeling voor R&D-loonkosten zo is verruimd dat deze zowel voor het mkb als de grotere bedrijven aantrekkelijk is. Ook wordt werk gemaakt van de betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op basis van de agenda’s van de topsectoren.

Positieve resultaten

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de resultaten tot nu toe en het tempo. Een vlotte voortgang is zeker nu van bijzonder belang. In deze economisch zware tijden is het meer dan zaak om te werken aan versterking van het verdienvermogen van onze economie en er voor te zorgen dat de goede stappen die met deze kabinetsbrief worden gezet, ook echt worden verzilverd.

Ondernemend Nederland roept de kennisinstellingen op echt werk te maken van de intenties die zijn uitgesproken in de innovatiecontracten. Dat betekent dat de komende maanden onder regie van de topteams goede afspraken worden gemaakt met onder andere NWO en TNO over hun werkwijze en inzet voor de jaren 2014 en 2015. Ook moet de Europese co-financiering door EL&I nog verder worden geregeld, zodat we geen geld in Brussel laten liggen.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!