MKB-Nederland blij met VVD-uitgangspunten wet- en regelgeving.

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

MKB-Nederland is in grote lijnen enthousiast over het plan van de VVD om dit jaar 100 wetten en regels afgeschaft te krijgen en nog eens 43 te vereenvoudigen.

De partij kiest voor (meer) eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen in plaats van wantrouwen en een kleinere overheid met kerntaken, hetgeen naadloos aansluit bij de uitgangspunten die MKB-Nederland zelf hanteert.
Ook de in de politiek vernieuwende aanbeveling om bij wet- en regelgeving de gemiddelde mkb-ondernemer centraal te stellen en niet de uitzondering, juicht de ondernemersorganisatie toe.

“We willen het monster van de regeldruk een grote slag toebrengen”, aldus VVD-leider Mark Rutte vanmiddag bij de presentatie van de plannen, die onderdeel uitmaken van de VVD-agenda voor 2015.
Schrappen van wetten en regels scheelt volgens de liberalen niet alleen veel administratieve lasten, maar maakt het ook mogelijk bestaande wetten beter na te leven en te handhaven.
Met het afschaffen van de 100 wetten en regels beoogt de VVD de besluitvorming in Nederland te stroomlijnen en de omvang van de overheid te beperken.
Wat de partij betreft moet nieuwe regelgeving worden getoetst aan een aantal principes: zo moet regelgeving alleen het uiterste middel zijn, moet deze zo eenvoudig mogelijk zijn en dient de overheid te stoppen met
het creëren van papieren schijnzekerheid en met het regelen van uitzonderingen op uitzonderingen.

Veel van de liberale voorstellen kunnen rekenen op instemming van MKB-Nederland, zoals het afschaffen van de welstandstoets en –commissies, afschaffen van verplichte contributie aan product- en bedrijfschappen,
vereenvoudiging van de wet op de Kamers van Koophandel (taken afstoten waarvoor ondernemers vrijwillig branches en koepels betalen, zoals lobby), afschaffen van de verpakkingenbelasting en de aanpassing c.q.
vereenvoudiging van een aantal natuur- en milieuregels.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!