MKB-Nederland is blij met evenwichtigere vrijstellingsmogelijkheid voor afspraken

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB-Nederland

Ondernemers met een relatief klein marktaandeel krijgen meer ruimte om binnen het mededingingskader afspraken te maken.

MKB-Nederland is blij met evenwichtigere vrijstellingsmogelijkheid voor afspraken

Dat heeft de ministerraad besloten. Het midden- en kleinbedrijf kan hierdoor beter een gezamenlijk tegenwicht bieden aan de inkoopmacht van grotere bedrijven, stelt MKB-Nederland. De verhouding tussen afnemers en leveranciers wordt evenwichtiger gemaakt, aldus de ondernemingsorganisatie.

De mogelijkheden voor mkb'ers om samen te werken en afspraken te maken worden verruimd, maar blijven nog wel - wat ook in lijn is met een eerlijke mededinging- beperkt. Nu mogen ondernemers alleen afspraken over o.a. de prijs maken als ze gezamenlijk niet meer dan 5% marktaandeel hebben en niet meer dan 40 miljoen euro omzet. De eis voor het marktaandeel wordt, op voorstel van minister Verhagen van EL&I, verruimd naar tien procent. De omzetgrens vervalt.

De verruiming van de regeling geldt alleen voor bedrijven in Nederland. Zo mogen winkeliers in de grensstreek geen afspraken maken over prijzen van producten die zijn bestemd voor de Belgische of Duitse markt, omdat zij dan met de Europese regels te maken krijgen.

Kleine bedrijven kunnen nu onvoldoende tegenwicht bieden aan grote, dominante afnemers. Volgens MKB-Nederland kan dit leiden tot onevenwichtige marktrelaties. Dat heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de kwaliteit van producten, de innovatie op de productenmarkt en een verschraling van het aanbod. MKB-Nederland hoopt dat met het nieuwe voorstel er sprake kan zijn van een betere balans en is van mening dat ook met deze wijziging de vrije concurrentie niet ongewenst merkbaar wordt beinvloedt. Volgens de ondernemersorganisatie is de ruimere wetgeving, met meer mogelijkheden voor afspraken, logisch. Gezamenlijke inkoop is immers vaak toegestaan, terwijl gezamenlijk verkoop volgens de mededingingswet niet is toegestaan. Die scheve verhouding wordt iets meer in perspectief gezet, stelt de ondernemingsorganisatie.

MKB-Nederland stelt verder dat het ministerie van EL&I ondernemers goed over de betekenis van deze nieuwe regels in de praktijk moet informeren.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!