MKB op koers met Green Deals

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Nederland

De MKB Green Deals slaan goed aan. De 625 deelnemende bedrijven hebben een gezamenlijk besparingspotentieel vergelijkbaar met het energieverbruik van 2.000 huishoudens.

MKB op koers met Green Deals

Datblijkt uit een tussentijdse inventarisatie van MKB-Nederland. Het is veel meer dan vooraf verwacht. De bedrijven gezamenlijk kunnen met het project hun energierekening met € 1,5 miljoen verlagen.

Energie en kosten besparen

Ondernemers kunnen al snel en met relatief kleine ingrepen energie en dus kosten besparen. Maar gebrek aan geld, tijd en kennis weerhoudt veel mkb’ers ervan om serieus met energiebesparing aan de slag te gaan. Vanuit die wetenschap heeft MKB-Nederland vorig jaar een Green Deal gesloten met het ministerie van Economische zaken om het mkb te ondersteunen bij het verbeteren van hun energie-efficiency en duurzame initiatieven te stimuleren.

MKB-Nederland op haar beurt heeft Green Deals gesloten met verschillende intermediaire organisaties, zoals brancheorganisaties, gemeenten, provincies, bedrijventerreinen en lokale ondernemersplatformen. Aan de inmiddels 21 projecten nemen 625 bedrijven deel, veel meer dan de 500 waarvan bij de start was uitgegaan.

Kleine aanpassingen, groot resultaat

De tussentijdse inventarisatie toont aan dat bedrijven inderdaad met relatief eenvoudige maatregelen fors kunnen besparen. Denk aan aanpassingen aan de verlichting, airco of koeling, maar ook aan een simpele tijdschakelaar op de koffiemachine. Alleen al door aanpassingen in de verlichtingsinstallatie besparen ondernemers 40 tot 60 procent op die energiekosten. Met dit soort maatregelen hebben 150 deelnemende bedrijven met elkaar in een half jaar tijd al zo’n € 210.000 bespaard. Als alle geplande maatregelen zijn uitgevoerd, dan kan het bespaarde bedrag voor alle deelnemers gezamenlijk oplopen tot ruim € 1,5 miljoen.

Deltalinqs

Een geslaagde Green Deal is die met Deltalinqs. Deltalinqs voert samen met MKB-Nederland energiescans uit bij mkb-bedrijven in de Rotterdamse haven. Die laten stuk voor stuk zien dat ook hier ondernemers flinke bedragen kunnen besparen op hun energierekening, als ze daar wat tijd en aandacht aan geven. Een logistiek bedrijf in de haven had de klacht dat het pand niet warm te krijgen was. Tijdens de scan werd daarom nader ingezoomd op het energie- en vooral het warmtebeheer. Met eenvoudige maatregelen als het instellen van een ketelthermostaat, het monteren van HR++ radiatorkranen en het gebouw voorzien van dubbel glas, werd het gasverbruik met 60 procent verminderd. Dit komt overeen met het verbruik van 21 huishoudens en levert een besparing op van 32.000 euro. De meeste maatregelen vallen onder 'good housekeeping' en zijn binnen een jaar terugverdiend.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!