MKB wil energiebesparing in 2010 verder opvoeren

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Nederland

Het Energiecentrum en 59 branche-organisaties willen energiebesparing in 2010 verder opvoeren

MKB wil energiebesparing in 2010 verder opvoeren

Afgelopen woensdag kwam voor de eerste keer de deelnemersraad van het Energiecentrum bij elkaar.
De deelnemersraad bestaat uit de 59 branche-organisaties die met het Energiecentrum een werkplan hebben opgesteld om energiebesparing door het mkb te stimuleren.
Het Energiecentrum is voor MKB-Nederland van groot belang, omdat een paar jaar geleden in het Duurzaamheidsakkoord bedrijfsleven en overheid afspraken over energiebesparingen hebben gemaakt en het door MKB-Nederland opgerichte Energiecentrum is de belangrijkste uitvoeringsorganisatie om de energiebesparingsdoelen in het mkb te bereiken.

Een groot aantal branches is nu volop aan de gang met concrete, afgestemde adviezen voor hun ondernemers.
De ervaring leert dat bedrijven met relatief simpele maatregelen vaak al snel vele procenten op hun energierekening kunnen besparen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om zuiniger verlichting, het gebruik maken van tijdschakelaars en simpele sensoren om apparatuur die niet wordt gebruikt uit te schakelen.
In 2009 is door het mkb al zo'n 25 miljoen euro aan energie bespaard en dat betekent een CO2-reductie van 115.000 ton en bijna 2 PJ minder energieverbruik per jaar.

Dat is een mooi resultaat, maar om de doelstellingen van het Duurzaamheidsakkoord te halen moet elk jaar de lat hoger.
Het Energiecentrum en de daarbij aangesloten branches stellen zich daarom ten doel om in 2010 te komen tot een nog hogere structurele energiebesparing.
Vandaar dat de deelnemersraad samen met het bestuur van het Energiecentrum intensief heeft gesproken over de ambities en plannen voor 2010.
De branche-organisaties en Energiecentrum willen in 2010 3 PJ en 180.000 ton CO2 in het mkb besparen.
Dat moet op een aantal manieren worden bereikt, o.a. door:

•Meer focus op een beperkt aantal thema’s waar veel valt te besparen: verlichting, productkoeling, verwarming, luchtbehandeling, perslucht.
•De efficiency vergroten door meer onderlinge samenwerking tussen, qua energiegebruik, soortgelijke branches.
•Behalve de digitale energiescans meer persoonlijke adviezen aan ondernemers via ‘branche-adviescampagnes’.
•Het ontwikkelen van een zogenoemd ‘ontzorgingstraject’, waarbij voor ondernemers ook de uitvoering van een advies wordt vergemakkelijkt.
De nieuwe aanpak wordt komende periode verder uitgewerkt en de branche- en regionale organisaties worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Op de website van het Energiecentrum (www.energiecentrum.nl) zal deze informatie ook ter beschikking gesteld worden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!