Mobiliteitsfonds verbetert bereikbaarheid Regio FoodValley

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Regio Foodvalley

De verkeer- en vervoerswethouders van de Regio FoodValley hebben de handen ineengeslagen voor het oprichten van een regionaal mobiliteitsfonds.

Mobiliteitsfonds verbetert bereikbaarheid Regio FoodValley

Met dit mobiliteitsfonds worden regionale verkeer- en vervoersprojecten mogelijk die anders niet, vertraagd of versoberd uitgevoerd zouden worden. De komende periode zullen de colleges en gemeenteraden van de acht gemeenten van de Regio FoodValley een beslissing nemen over het mobiliteitsfonds.

Slagkracht en samenwerking

Goede bereikbaarheid is voor de Regio FoodValley van het grootste belang. Bereikbaarheid is essentieel voor het bereiken van de ambitie van de Regio: de FoodValley regio ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding.

In de huidige tijd zijn rijk en provincie terughoudend met infrastructurele projecten. Medefinanciering vanuit de Regio is daarom vaak onontbeerlijk om een project mogelijk te maken. De gemeenten van Regio FoodValley willen bijdragen aan de financiering van projecten met een groot regionaal belang. De acht gemeenteraden moeten echter tot nu toe afzonderlijk besluiten nemen over medefinanciering van projecten. Het mobiliteitsfonds fungeert als een aanzet tot besluitvorming en daarmee heeft de Regio FoodValley de noodzakelijke slagkracht om goed samen te werken met de medeoverheden. Ook versterkt het de onderhandelingspositie van de Regio richting private partijen.

Bereikbaarheidsprojecten

Het voorstel is om het mobiliteitsfonds voor 20 jaar in te stellen. De projecten die mede gefinancierd worden zijn:

  • aanpak verkeerssituatie Rijnbrug
  • aanpak Knooppunt Hoevelaken
  • verbeteren doorstroming Knooppunt A1/A30
  • frequentieverhoging Valleilijn
  • ontwikkelen regionale netwerkvisie

Al deze projecten dragen bij aan de verbetering van de ontsluiting van de regio en daar hebben alle gemeenten direct of indirect belang bij. De bedoeling is het vestigingsklimaat voor ondernemers en het woon- en leefklimaat voor inwoners van de regio te verbeteren. Ook het toerisme in de regio en gemeenten profiteert van een goede bereikbaarheid.

De komende periode zullen de colleges en gemeenteraden van de gemeenten een beslissing nemen over de instelling van het mobiliteitsfonds.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!