Mogelijk parkmanagement op bedrijventerreinen Cranendonck

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: KvK Brabant

Ondernemers Contact Cranendonck (OCC) gaat de mogelijkheden onderzoeken om parkmanagement in te voeren op de bedrijventerreinen in Cranendonck. Daarbij werkt het OCC nauw samen met de gemeente en betrekt ze ook het nieuw te ontwikkelen Duurzaam Industriepark Cranendonck.

Mogelijk parkmanagement op bedrijventerreinen Cranendonck

Parkmanagement is een integrale aanpak die de kwaliteit van bedrijventerreinen op lange termijn handhaaft of verbetert. De betrokken bedrijven en de lokale overheid werken hierbij samen bij onder meer het beheer en onderhoud, bewegwijzering, beveiliging en afvalinzameling. Of parkmanagement succesvol kan worden ingevoerd is afhankelijk van het draagvlak van de individuele ondernemers op het bedrijventerrein. Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of parkmanagement op de zes Cranendonckse bedrijventerreinen zinvol is, aan welke parkmanagementactiviteiten behoefte bestaat en hoe het moet worden georganiseerd en gefinancierd.

De verkenning vindt plaats via workshops en gesprekken met ondernemers en gemeente. Naast de zes bestaande bedrijventerreinen gaat het ook om het nog te ontwikkelen Duurzaam Industriepark Cranendonck. Ook wordt nadrukkelijk gekeken of de invoering van parkmanagement in regionaal verband kan worden gedaan vanuit de Hoge Dunk, een economisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck.

Vanuit het Programma Parkmanagement Brabant heeft de Kamer van Koophandel een stimuleringsbijdrage toegekend om het traject een extra stimulans te geven. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van OCC op 10 januari heeft Berry Welten, vicevoorzitter KvK Brabant, een Gouden Varken uitgereikt aan Harry Denis, voorzitter OCC, en wethouder Bert Manders. Het varken staat symbool voor de Stimuleringsregeling Parkmanagement. Deze bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en inhoudelijke ondersteuning.
Het Stimuleringsfonds Parkmanagement Brabant

Cranendonck is de 23e gemeente waar een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Parkmanagement Brabant is uitgereikt. Sinds de start van het programma in 2008, is de regeling al toegekend aan initiatieven uit Bladel. Boxtel, Cuijk, Deurne, Dongen, Geldrop, Land van heusden en Altena, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Son en Breugel, Tilburg, Uden, Veghel en Veldhoven. KvK Brabant wil parkmanagement verder professionaliseren via het vierjarig programma Parkmanagement Brabant waarvoor ze een bedrag van één miljoen euro heeft gereserveerd. Ze werkt daartoe samen met de BZW, MKB Brabant, de KvK Zuidwest-Nederland, de BOM/BHB en de provincie.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!