Mooi Nederland: innovatieve wegen Overijssel in de prijzen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft voor haar innovatieve wegenprojecten N 340 (Zwolle-Ommen) en N34 (Witte Paal-Hardenberg-grens Drenthe) twee prijzen gekregen uit het innovatieprogramma Mooi Nederland.

Mooi Nederland: innovatieve wegen Overijssel in de prijzen

Het innovatieprogramma Mooi Nederland bevat een innovatieregeling en een kennis- en leerprogramma. De innovatieregeling is bedoeld om ruimtelijke kwaliteit te bevorderen en om innoverende projecten te vinden die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen.

In totaal zijn er 176 projecten landelijk ingediend. De provincie Overijssel heeft twee projecten aangemeld, die allebei in de prijzen zijn gevallen. Belangrijker nog dan het bedrag dat de provincie Overijssel voor deze twee projecten zal ontvangen (dat later wordt bekend gemaakt), is de erkenning voor deze inspirerende en vernieuwende projecten.

Gedeputeerde Job Klaasen: "Ik ben erg blij dat we met de aanpak van onze provinciale wegen voor anderen een inspiratiebron kunnen zijn. Op deze wijze dragen we allemaal ons steentje bij aan de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in onze woon-, werk- en leefomgeving."

N340
De N340, provinciale weg tussen Zwolle en Ommen, wordt opgewaardeerd van een 80 km/u naar een 100 km/u weg. Het tracé wordt hiervoor deels omgelegd, verbreed en gelijkvloerse kruisingen worden vervangen door viaducten met op- en afritten. De ruimtelijke impact op de omgeving (het Vechtdal) is groot. Tegelijkertijd biedt het project ook kansen om de kwaliteit van de omgeving en weg te versterken. Om dit te bereiken stelt de provincie voor samen met bewoners een investeringsprogramma ‘landschap en leefomgeving' uit te voeren met als resultaat fysieke en zichtbare maatregelen in een brede zone langs de weg. Insteek is: bewoners bepalen zelf op welke wijze zij hun directe leefomgeving willen opknappen. Zij geven daardoor zelf inhoud aan het investeringsprogramma. In het investeringsprogramma staat aangegeven welke zichtbare en fysieke maatregelen de identiteit van het gebied versterken en bijdragen aan de beleving van het gebied. Bewoners en grondeigenaren voeren vervolgens zelf de maatregelen uit en krijgen hiervoor subsidie uit het investeringsprogramma. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van singels, houtwallen, natuurvriendelijke oevers en poelen of erfbeplanting maar ook om het plaatsen van eenduidige bebording langs de weg. Het project ‘Investeren in landschap en leefomgeving' start in juni 2011 met de planfase. Wanneer het Provinciaal inpassingsplan voor de N340 eind 2011 is vastgesteld, kunnen de werkgroepen starten. Eind 2012 moet het definitieve investeringsprogramma klaar zijn zodat de uitvoering in december 2012 kan beginnen.

N34
Om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de provinciale weg N34 Witte Paal-Hardenberg grens Drenthe de komende jaren aangepakt. De weg wordt verbreed,  gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen worden vervangen door ongelijkvloerse en de snelheid op het hele traject wordt 100 km/uur. Op een deel van de N34 wordt een zeer innovatieve proef uitgevoerd in samenwerking met ingenieursbureau Tauw en de universiteit Twente. Dit gedeelte gaat namelijk stroom leveren. De gebruikers van dit wegvak zorgen er voor dat er stroom opgewekt wordt, zonder dat zij er iets voor hoeven te doen. In deze proef wordt onder het wegdek piëzo-elektrisch materiaal aangebracht. Dit materiaal kan trillingen omzetten in energie. Naden in de weg of voegovergangen leveren trillingen op als er over heen gereden wordt. Die trillingen worden door het piëzo-elektrisch materiaal opgevangen en omgezet in energie. Het piëzo-elektrisch materiaal is onderhoudsarm en niet afhankelijk van het weer. Deze nieuwe manier van duurzame energiewinning wordt in een proefproject getest. Op die manier kunnen we ervaring opdoen. Toepassingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld lichtmasten, verkeersinformatieborden of verkeerslichten van gratis stroom voorzien.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!