Munt slaan uit kennis

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Agentschap.NL

De komende drie jaar komt 80 miljoen euro beschikbaar om publieke kennis van universiteiten en hogescholen beter te benutten. Dit gebeurt via het onlangs gelanceerde Valorisatieprogramma.

Munt slaan uit kennis

Gemiste kans

Universiteiten en hogescholen beschikken over een geweldige hoeveelheid waardevolle kennis en kunde. Helaas blijft deze nog teveel op de plank liggen. Publieke kennis blijft zodoende onbenut en vindt moeilijk haar weg naar economisch en maatschappelijk nuttige producten en diensten. Een gemiste kans, vindt het kabinet, dat de komende drie jaar 80 miljoen euro uittrekt om dit probleem op te lossen.

Betere samenwerking
Dat is goed voor economische groei en voor het vinden van creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals in de zorg. Het valorisatieprogramma, dat 21 mei door minister Van der Hoeven (EZ) mede namens minister Verburg (LNV) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) is gelanceerd, moet ervoor zorgen dat universiteiten en hogescholen beter gaan samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Innovatiekracht vergroten
Een betere 'valorisatieinfrastructuur' is hard nodig om de innovatiekracht van Nederland te vergroten.  We hebben een achterstand goed te maken, ten opzichte van de VS, maar ook vergeleken met Europa. "In het licht van de crisis en de wat achterblijvende scores op het gebied van innovatie en ondernemerschap zijn dat gemiste kansen", aldus minister Van der Hoeven.

Groei en oplossingen
Dit programma moet ervoor zorgen dat de in Nederland reeds aanwezige en nog te ontwikkelen kennis leidt tot economische groei en tot oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het valorisatieprogramma biedt ondersteuning aan bijvoorbeeld het stimuleren van een ondernemende houding in het onderwijs en het ontwikkelen van ondernemerschapvaardigheden, activiteiten waarmee bestaand onderzoek op commerciële potentie kan worden doorgelicht, het ondersteunen van starters of de bekostiging van technische haalbaarheidstudies (proof-of-concept).
Waar in voorgaande regelingen de aandacht was gevestigd op de technische hoek, richt het programma zich op àlle kennisdomeinen zoals bijvoorbeeld de creatieve sector en maatschappelijke gebieden als zorg en veiligheid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!