Na ruim twee jaar weer cao Samenwerkende Branches Detailhandel

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

Bonden en werkgevers hebben met ondersteuning van MKB-Arbeidsvoorwaarden een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Samenwerkende Branches Detailhandel. Sinds 2009 was het de partijen niet meer gelukt om tot overeenstemming te komen. Het resultaat dat er nu ligt, is gericht op de toekomst.

Na ruim twee jaar weer cao Samenwerkende Branches Detailhandel

Het onderhandelingsresultaat tussen de cao-partijen voorziet in een structurele loonstijging van 2,5% per 1 januari 2011. Daarnaast ontvangen werknemers in de betreffende detailhandelsbranches een incidentele uitkering van 1% van 12x het maandloon van januari. Beide onderdelen compenseren het ontbreken van een salarisstijging in de jaren 2009 en 2010. Voor werknemers die vooruitlopend op dit cao-akkoord in de periode 2009 en 2010 wel al een loonsverhoging van hun werkgever hebben gekregen, wordt deze verrekend tot maximaal 1%.

Om aansluiting te houden bij andere cao's in de detailhandel starten cao-partijen begin 2011 een onderzoek naar het loongebouw. Zij zullen het verschil tussen feitelijk gehanteerde lonen door ondernemers en de tabellonen uit de cao onderzoeken. Ook wordt bekeken welke verschillen er met aanpalende cao’s zijn in salarissen en andere op geld waardeerbare onderdelen, zoals wachtdagen bij ziekte, scholing, leeftijdsdagen en toeslagen. De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen in de cao-onderhandelingen van 2011. Wijzigingen in het loongebouw moeten wat werkgevers betreft betaalbaar zijn en kunnen daarom ook worden uitgewisseld met andere onderdelen uit de cao.

De cao voor de Samenwerkende Branches Detailhandel kent een looptijd van 27 maanden: van 1 januari 2009 tot 1 april 2011. De overeenkomst geldt voor circa 15.000 werknemers. Cao-partijen hebben zich tevens uitgesproken voor een spoedige Algemeen Verbindend Verklaring.
> cao SBD

Het cao-resultaat is tot stand gekomen met ondersteuning van MKB-Arbeidsvoorwaarden – onderdeel van MKB-Nederland - dat de onderhandelingen namens de werkgeversorganisaties heeft gevoerd.
> MKB-Arbeidsvoorwaarden

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!