Nader onderzoek windturbines

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten gaan onderzoeken of het Gelderse beleid voor windmolens moet worden aangepast.

Nader onderzoek windturbines

Aanleiding is de Crisis- en herstelwet die op 16 maart is aangenomen door de Eerste Kamer. Er is nog onduidelijkheid over de precieze gevolgen van deze wet. Bovendien kan de komst van een nieuw kabinet leiden tot nieuwe afspraken met het Rijk over de hoeveelheid te leveren windenergie. 
 
De Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu sprak op 17 maart over windenergie. Een meerderheid van Provinciale Staten (PS) wil op dit moment geen inpassingsplannen vaststellen om de bouw van windturbines mogelijk te maken. PS sluiten echter niet uit daar in de toekomst wel toe over te gaan.

Bijvanck
Windenergiebedrijf Raedthuys BV liet de dag voor de commissievergadering weten het verzoek tot een inpassingsplan voor windturbines op de locatie De Bijvanck bij Angerlo op te schorten. Het bedrijf verwacht dat een nieuwe aanvraag over enkele maanden op basis van de nieuwe Crisis- en herstelwet meer kans van slagen heeft. De wet, die bedoeld is de werkgelegenheid te bevorderen, maakt de plaatsing van windmolens waarschijnlijk eenvoudiger.

Verkiezingen
De provincie Gelderland moet op basis van de huidige nationale afspraken 140 megawatt aan windenergie leveren in 2015. Als dit na de verkiezingen van 9 juni fors meer wordt, kan dat aanleiding zijn voor het opstellen van een provinciale structuurvisie windenergie. Daarin wordt dan aangegeven op welke plaatsen in Gelderland windturbines geplaatst mogen worden. Een ruime meerderheid van PS sluit de inzet van inpassingsplannen daarbij niet uit, maar wil ook kijken naar andere duurzame energiebronnen, zoals biomassa.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!