Najaarstender Pieken in de Delta 2010 geopend

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Food Valley

16 miljoen beschikbaar voor onderscheidende en vernieuwende projecten is gestart.

Najaarstender Pieken in de Delta 2010 geopend

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden die een idee hebben voor een onderscheidend en vernieuwend project kunnen van 4 oktober tot en met 12 november een subsidieaanvraag indienen bij Agentschap NL voor het subsidieprogramma Pieken in de Delta. In totaal is er voor deze najaarstender ruim 16 miljoen euro aan subsidie vanuit het ministerie van EZ beschikbaar. Medeoverheden stellen eenzelfde bedrag beschikbaar.

Pieken in de Delta is een gezamenlijk programma van het ministerie van EZ en decentrale overheden. Het programma ondersteunt al sinds 2006 projecten die voor Nederland van groot economisch belang zijn. In totaal heeft EZ 296 miljoen euro uitgetrokken voor deze regeling.

De najaarstender 2010 is de laatste tender binnen het Pieken in de Delta programma in de huidige vorm en omvang. De vraag naar deze regeling is vanuit het bedrijfsleven groot gebleken en recent is de regeling positief geëvalueerd. Daarom wordt nu gewerkt aan een transitieregeling voor het jaar 2011, waarin ook aanbevelingen vanuit de evaluatie worden verwerkt. De vorm en concrete invulling hiervan wordt naar verwachting begin 2011 bekend gemaakt.

Zie voor voorbeelden van reeds gehonoreerde projecten en praktische informatie over het indienen van projectvoorstellen de website van Agentschap.NL.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!