Nationaal Bedrijventerrein Congres op 3 oktober 2012

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: NV BOM

Het Nationaal Bedrijventerrein Congres wordt georganiseerd door SKBN samen met Elba Media. Dit jaar vindt het congres plaats op woensdag 3 oktober op de Floriade in Venlo.

Nationaal Bedrijventerrein Congres op 3 oktober 2012

Thema: Op zoek naar economische dynamiek

Hoe creëer je in tijden van recessie economische dynamiek in je gebied? Dat is de hoofdvraag op het Nationaal Bedrijventerreinen Congres 2012. Hoe creëer je een vliegwiel om de lokale en regionale economie op gang te houden en wat vraagt dit aan samenwerking en afstemming op regionaal en nationaal niveau? Wat kun je als overheid doen om innovaties bij bedrijven te stimuleren en faciliteren binnen de huidige regelgeving? Welke veranderingen verwachten bedrijven en hoe kijken ze hiertegenaan?

De tijd dat elk(e) stad, wijk of dorp mee kon gaan met de huidige trends en ontwikkelingen is voorbij. De huidige crisis zal leiden tot een herschikking in bedrijfslocaties, waarbij sommige gebieden zullen overleven c.q. profiteren en anderen onderuit zullen gaan. Dit vraagt om nieuwe strategieën en oplossingen. Welke dat zijn, dat hoort u tijdens het congres.

De industrie als broedplaats voor nieuwe economische dynamiek

Het antwoord is gefragmenteerd. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar ‘de nieuwe economie’: ondernemers die inspelen op nieuwe manieren van productie (o.a. 3D-prints), verkoop (internet), distributie (AH en Bol.com), dienstverlening (de parkmanager als hotelier) en het nieuwe werken (korte, flexibele contracten).

Dat ‘de nieuwe economie’ belangrijk is en tot nieuwe spelers in de markt leidt, staat buiten kijf, maar een belangrijk deel van de vernieuwing vindt plaats binnen de bestaande ondernemingen. De maakindustrie bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat de industrie een belangrijke broedplaats is voor technologie en innovatie, en daarmee een belangrijk fundament vormt voor een hoogwaardige kennis- en diensteneconomie. Behoud, vernieuwing en versterking van de industrie lijken dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor een toekomstbestendige (duurzame) economie.

De vraag naar kwalitatief hoogwaardige producten én hoogwaardige service én snelheid doet de industrie terugkeren op haar schreden om de productie te verplaatsen naar opkomende economieën in bijvoorbeeld Azië en Zuid-Amerika. De vraag is dus: ‘Hoe zorgen we dat de industrie hier blijft en kan innoveren?’. Wat geldt voor de maakindustrie geldt ook voor de bouw- en de logistieke sector. Ook hier zijn veel innovaties, vooral in de processen en het belang van synergie (samenwerking) binnen de keten.

De ondernemer centraal

De focus op bestaande ondernemingen en bedrijventerreinen (werklocaties) is ook ingegeven door de vraaguitval. Steeds meer dringt het besef door dat niet het aanbieden van vastgoed of terreinen zorgt voor een bloeiende economie, maar het hebben van ‘gebruikers’ (klanten). Welke onderneming wil zich op een bepaalde plek, in een bepaald pand, vestigen en waarom? Dát is de vraag die beantwoord moet worden. Geld volgt economie en niet andersom.

De opgave hier is tweeledig. Enerzijds: wil je succesvol zijn, ken dan de ondernemers, verdiep je in hun behoeften en wensen, en faciliteer die optimaal. De vorming van clusters en valleys is hier een voorbeeld van. Anderzijds: zorg voor een regionale afstemming van het aanbod van bedrijfslocaties en boek zo nodig af op de grondexploitaties van bestaande plannen.

Wat kunt u verwachten?

Hoe creëer je economische dynamiek in je regio? Welke factoren zijn hierop van invloed en wat kun je doen om de slagkracht en concurrentiekracht te vergroten?

  • Stand van zaken van het topsectorenbeleid: hoe wordt in Amsterdam het cluster logistiek opgepakt?
  • De Hub als platform voor economische dynamiek. De Hub als moderne community van ondernemers met gelijkgestemde belangen; lokaal verankerd; internationaal opererend. Hoe werkt dit nieuwe bedrijfsmodel, hoe is het gefinancierd, georganiseerd?
  • De ondernemer centraal. Wat hebben zij nodig om te innoveren, wat voor eisen stellen zij aan hun locatie?
  • Financiering. Regionale samenwerking ligt vaak aan de basis van financiering van bestaande of nieuwe bedrijventerreinen. Zo ziet een succesvol governance-model van regionale samenwerking er uit!
  • Investeerders gezocht! Evenals vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een Dragon’s Den sessie. Projecten met een investeringsvraag kunnen zich aanmelden en een presentatie houden voor een panel van investeerders.
  • Herstructurering: terugblik op en vooruitkijken naar de resultaten van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen, lessen uit de pilots verzakelijking.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!