Nationale Financieringswijzer gelanceerd op mkb-top

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Rijksoverheid

Op 21 september 2015 vond een topoverleg over de financiering van het mkb plaats tussen de Nederlandse Vereniging van Banken, MKB-Nederland, VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken.

Nationale Financieringswijzer gelanceerd op mkb-top

Minister Kamp lanceerde bij die bijeenkomst de Nationale Financieringswijzer. Dit is hét digitale platform dat ondernemers wegwijs maakt in de verschillende financieringsvormen.

Het financieringslandschap is de afgelopen jaren enorm veranderd. Om het mkb van passende financiering te voorzien is samenwerking tussen publieke en private partijen aan de vraag- én aanbodzijde van groot belang. Daarom was dit topoverleg over de financiering van het mkb georganiseerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is als uitvoeringsinstantie van veel overheidsregelingen één van de partners in het platform. De kieswijzer die onderdeel uitmaakt van de Financieringswijzer, is ook op deze website te raadplegen.

De Nationale Financieringswijzer helpt ondernemers bij het vinden van passende financiering. Hierbij wordt een zo compleet mogelijk beeld van private en publieke financieringsmogelijkheden gegeven. U krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Welke financieringsvorm is geschikt?
  • Welke partijen bieden welke financieringsvormen aan?
  • Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De  Nationale Financieringswijzer is een initiatief van de private partijen MKB-Nederland, VNO-NCW, de Nederlandse Vereniging van Banken en de publieke partijen het Ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!