Natura 2000 is maatwerk

  • Toerisme & Recreatie

Gedeputeerde Keereweer staat achter de doelen van Natura 2000, maar is kritisch over de uitwerking van de regelgeving in Nederland. 'Het is niet zo dat in de Natura gebieden geen bedrijvigheid meer mogelijk is. Soms biedt de natuur juist meerwaarde voor bedrijven, bijvoorbeeld in de recreatieve sector. Economische activiteiten zijn dan ook nog steeds mogelijk.'

Natura 2000 is maatwerk

Gedeputeerde Keereweer reageert hiermee op het verzoek van premier Balkenende aan de voorzitter van de Europese Commissie om het natuurbeleid te versoepelen. 'De Europese regels geven voldoende mogelijkheden om een balans te vinden tussen economie en ecologie. De wijze waarop we Natura 2000 in Nederland uitwerken leidt tot onnodige spanning en belemmert integrale oplossingen. Ik heb in het kader van de Crisis- en Herstelwet dan ook gepleit voor vereenvoudiging van de regels en ruimte voor maatwerk.'

Opschudding
De brief over Natura 2000 van premier Balkenende aan Barosso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft voor de nodige opschudding gezorgd. Zijn verzoek om het natuurbeleid te versoepelen leidt tot verbazing, zowel bij de politiek als bij natuur- en milieuorganisaties. Barosso wijst juist op goede voorbeelden hoe natuurbehoud en maatschappelijke ontwikkelingen samen gaan. Hij noemt daarbij onder andere de aanpak langs de rivieren, waarbij Ruimte voor de Rivier ingepast wordt in Natura 2000-beheerplannen.

Maatwerk
'Natura 2000 is maatwerk per gebied, waarbij wordt gekeken naar toekomstperspectief voor zowel de natuur als de economische activiteiten' aldus gedeputeerde Harry Keereweer. 'Wij hebben de minister van LNV geadviseerd de Natura 2000-doelen en begrenzingen op onderdelen aan te passen, zodat die beter aansluiten bij de omstandigheden en ontwikkelingen in en rond de Natura 2000-gebieden.'

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!