Natuurmanagementplan belangrijk voor toekomst bedrijven Moerdijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Havenschap Moerdijk

Woensdag 19 maart heeft het Havenschap Moerdijk een bijeenkomst gehouden voor bedrijven die gevestigd zijn op het Haven- en Industrieterrein. Gesproken is over het ontwikkelen van een natuurmanagementplan voor het terrein.

Natuurmanagementplan belangrijk voor toekomst bedrijven Moerdijk

Het belang van een natuurmanagementplan is toegelicht. Aan de bedrijven is medewerking gevraagd bij de ontwikkeling. De bedoeling is het plan in oktober 2014 vast te stellen.

Het Havenschap heeft vorig jaar een havenstrategie ontwikkeld. Deze voorziet een verdere groei van het haven- en industrieterrein Moerdijk in de periode tot 2030. Een duurzame ontwikkeling van het haventerrein is alleen mogelijk als er tegelijkertijd aandacht is voor de leefbaarheid in de regio en de veerkracht van natuur en omgeving. Een natuurmanagementplan moet een samenhangende set van maatregelen bevatten die de groei van de bedrijven op het haventerrein mogelijk maakt door het gelijktijdig versterken van de kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit.

Meerdere partijen

Bij de ontwikkeling van het natuurmanagementplan zijn meerdere partijen betrokken. Naast het Havenschap en de bedrijven (BIM) zijn dat de gemeente Moerdijk, Staatsbosbeheer, de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en mogelijk nog anderen. Doel is bij al deze partijen instemming te krijgen voor het plan. Het plan kijkt naar maatregelen op het haventerrein zelf maar ook in aangrenzende gebieden.

Geen onnodige beperkingen

Een belangrijk doel van het maken van afspraken over maatregelen voor de korte en langere termijn, is te voorkomen dat bedrijven “op slot” komen te zitten. Het streven moet zijn procedures bij de Raad van State, zoals actueel is met de lepelaar, te voorkomen. Gebiedsafspraken moeten ook zorgen dat procedures rond vergunningen voor individuele bedrijven worden beperkt. Met partijen zal overleg plaatsvinden over mogelijkheden om, als er bindende afspraken zijn over investeringen in natuur, bedrijven geen onnodige tussentijdse beperkingen op te leggen.

Belemmeringen

De aanwezige bedrijven onderkenden het belang van het ontwikkelen van een natuurmanagementplan. Wel waren er kritische vragen. Zo is er de zorg dat er, door het investeren van bedrijven in natuur en het daardoor ontstaan van een rijkere flora en fauna, juist extra belemmeringen komen. Ook de mate waarin het natuurmanagementplan bindend kan zijn voor alle partijen vraagt uitwerking. Deze onderwerpen zullen bij het opstellen van het plan aandacht krijgen. Deskundige ondersteuning hierbij is er onder andere van prof. Kees Bastmeijer van de Universiteit van Tilburg.

Conceptplan

De komende maanden werkt het Havenschap aan de ontwikkeling van een conceptplan. Tussentijds vinden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De planning is dat kort voor de zomer een conceptplan beschikbaar komt. Bespreking hiervan vindt plaats in de tweede helft van augustus, tijdens een bijeenkomst met alle betrokken partijen. Met de bevindingen van deze bijeenkomst zullen bijstellingen aan het plan plaatsvinden. Doel is het plan in oktober, met instemming van partijen, af te ronden en vast te stellen.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!