Nederland blijft logistiek aantrekkelijk

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Logistiek.nl

Nederlandse logistieke hotspots doen het in vergelijking met buitenlandse concurrenten goed. De kwaliteit van het vestigingsklimaat voor Europese supply chain dienstverlening is op dit moment zelfs uitstekend in vergelijking met de buitenlandse locaties.

Nederland blijft logistiek aantrekkelijk

Foto: Rob van Wijk: "Nederland kan winnaar worden als we adaptief genoeg zijn."

Is dat over 10 jaar nog steeds zo? Dat is de kritische vraag die tijdens het NDD congres van NDL/HIDC naar voren kwam afgelopen donderdag. Uit de studie ‘Benchmarking Nederlandse regio’s vanuit een supply chain perspectief’ die is uitgevoerd door Buck Consultants International, blijkt dat 9 logistieke hotspots in Nederland het goed doen in vergelijking met 9 andere hotspots in Europa.

8 cases

In de studie is de concurrentiekracht van de hotspots met elkaar vergeleken voor 8 typen distributiecentra. Specifieke cases per branche en verschillend in geografisch beleveringspatroon zijn met elkaar vergeleken op 5 kostenfactoren: inbound vrachtkosten, outbound vrachtkosten, loonkosten, vastgoedkosten en voorraadkosten. Ook is gekeken naar 26 kwaliteitsfactoren die zijn verdeeld over de 8 categorieen: infrastructuur en toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van arbeid, arbeidsreglement, beschikbaarheid transport hubs, faciliteiten en sites, nabijheid van de markt, douane en belasting, stimulansen en voordelen.

Kosten en kwaliteit

Nederland scoort niet bij alle 8 cases even hoog maar blijkt zeer concurrerend te zijn vanuit kosten- als vanuit kwaliteitsperspectief voor Europese distributiecentra actief in de branches life style en chemie. Voor West-Europese distributiecentra geldt dat voor agrofood. In de e-commerce doet Nederland het ook niet onverdienstelijk. Wanneer het op arbeidsintensieve activiteiten aankomt, zijn Duitse en Oost-Europese locaties op kosten nog altijd concurrerender, maar wel tegen een lagere kwaliteitsscore, zo stelt Buck Consultants.

Duitsland sterker in high tech

Nederland scoort vooral hoog op de criteria infrastructuur en het gunstige arbeidsklimaat, nabijheid van de markt en het gunstige belasting- en douanesysteem.

Door het groeiende productie-apparaat en de meer lokale vraag in Midden en Oost-Europa, met name voor de high tech industrie, positioneert Duitsland zich sterker in het Europese logistieke zwaartepunt.

Waar staat Nederland?

Remco Buurman, directeur van NDL/HIDC is blij met de uitkomsten van de benchmark, die in opdracht van NDL is uitgevoerd. “We doen het goed maar het is de vraag of we dat over 10 jaar nog steeds doen. We kunnen niet alleen de beste zijn op harde infrastructuur daar is meer voor nodig.” Daarmee wil Buurman de overheid oproepen na te denken over beleid waar we als Nederland over 20 to 30 jaar willen staan.

Adaptief

Rob de Wijk, directeur van The Hague Centre for Strategic Studies vertelt daaropvolgend een inspirerend verhaal over de machtsverschuiving naar het Oosten, naar China en de rol die Nederland zou kunnen innemen. “Handelspolitiek wordt machtspolitiek. Kritische grondstoffen liggen soms maar op twee plekken in de wereld, het is een machtspolitiek spel om hier toegang toe te krijgen.” Volgens De Wijk gaat het erom hoe adaptief we als Nederland zijn, of we het gaan redden over 30 jaar. “We zijn een klein landje en daardoor wendbaar. Wij kunnen winnaar worden. We zijn een handelsland. Zaken zoals de Brexit, daar kan de logistiek handig gebruik van maken.”

Onderzoek

Uit de benchmark blijkt dat de totale ketenkosten in Nederland over het algemeen concurrend zijn. De locaties die in de Benchmark met elkaar zijn vergeleken zijn in Nederland: Venlo, Zuid Limburg, Tilburg, Moerdijk, Schiphol, Amsterdam, Tiel, Nijmegen en Rotterdam. In Duitsland: Duisburg, Frankfurt, Leipzig. In België: Antwerpen, Genk, Luik. In Frankrijk: Lille. In de UK: Londen. In Polen: Gdansk. NDL heeft deze benchmarkstudie in opdracht van de Topsector Logistiek samen met drie regionale ontwikkelingsmaatschappijen (BOM, LIOF, Oost NV), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en de Luchthaven Schiphol laten uitvoeren door Buck Consultants International.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!