Nederland moet werken om positie in wereld te houden

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Nederland stijgt dit jaar van de achtste naar de vijfde plaats op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dit een prestatie waar we trots op mogen zijn.

Nederland moet werken om positie in wereld te houden

Maar ze benadrukken tegelijkertijd dat het geen reden is om lui achterover te leunen.

Dat Nederland drie plaatsen is gestegen op de jaarlijkse ranglijst van het Global Competitiveness Report van het World Economic Forum, laat zien dat Nederland veel heeft te bieden, zoals uitstekend onderwijs, infrastructuur en een betrouwbare overheid. Ook op het gebied van innovatie scoort Nederland – met plaats 8 – goed. MKB-Nederland en VNO-NCW waarschuwen er ervoor dat Nederland zich niet blind moet staren op deze goede prestatie. Ook in 2012 stond ons land op de vijfde plaats, maar dat bleek van korte duur.

Uitdaging

Het is volgens MKB-Nederland en VNO-NCW de uitdaging om de investeringen door het bedrijfsleven te verhogen. Dus is het zaak te blijven werken aan het investeringsklimaat. Positief daarbij is dat het topsectorenbeleid haar vruchten begint af te werpen. Dat is onder meer af te leiden uit de verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Op een aantal terreinen is nog veel werk aan de winkel. Zo scoort Nederland matig op de macro-economische indicatoren. Ook op het gebied van arbeidsmarkt en financiële markten kan Nederland nog verdere stappen zetten.

Trend keren

Een deel van de prestaties is ook het gevolg van investeringen uit het verleden. Juist op het gebied van structuurversterking is de afgelopen periode bezuinigd. Dat heeft volgens MKB-Nederland en VNO-NCW onherroepelijk effect op toekomstige prestaties. De investeringen in onderzoek en innovatie lopen bijvoorbeeld met bijna een half miljard euro terug. Vooral het toegepaste onderzoek wordt daardoor getroffen. Juist dat zijn investeringen met een grote hefboom op de private investeringen. Het is zaak deze trend te keren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!