Nederlands MKB innoveert in informatieketen water & klimaat

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Syntens

Een consortium van 13 Nederlandse MKB bedrijven gaat de komende anderhalf jaar werken aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor de informatieketen water & klimaat.

Nederlands MKB innoveert in informatieketen water & klimaat

Het consortium, dat tot stand is gekomen op initiatief van het Nederlands Water Partnership (NWP) en Syntens Innovatiecentrum, heeft hiervoor een subsidie ontvangen van Agentschap NL uit de Innovatie Prestatie Contracten (IPC) regeling.

Water is van essentieel belang voor samenleving en natuur. Tijdige beschikbaarheid van goede meteorologische en hydrologische data is cruciaal is voor het bieden van een oplossing voor problemen op het gebied van waterbeheer, droogte en overstromingen.

De bedrijven in het consortium richten zich op de ontwikkeling van producten en diensten op vier werkvelden: space, geo-informatie, water en voedsel. De schakels van de keten beslaan het hele traject van de winning en verwerking van data met sensoren en satellieten tot en met de ontwikkeling van kennis en tools voor besluitvorming en het oplossen van problemen. Voorbeelden van innovaties die zullen worden ontwikkeld zijn:

  • Het opzetten van een flood early warming systeem door integratie van sensortechnologie en software, gekoppeld aan overstroming- en weervoorspellingmodellen.
  • Innovatieve technieken voor het automatisch meten van waterpeilen, waterdieptes en slibdiktes
  • Op basis van aardobservatie inzichtelijk maken van waterverbruik van gewassen en waterkwaliteit van watergangen
  • Een water crisis informatie management systeem

Water en klimaat: kansen voor Nederland

Freek Hasselaar, projectleider van het IPC project namens het NWP, is verheugd over de toekenning van de subsidie: “Het NWP heeft door  coördinatie begin 2011 van het Convenant Informatieketen Water & Klimaat het belang voor Nederland duidelijk gemaakt. Inmiddels hebben ruim  50 partijen het convenant ondertekend om samen te gaan werken. Deze samenwerking heeft ondertussen op allerlei manieren in binnen- en buitenland concrete vorm gekregen. 

Dit consortium van 13 bedrijven – een aantal ondertekenaars van het convenant aangevuld met nieuwe partijen -  is daar een voorbeeld van. Nederland heeft in dit domein een vooraanstaande – maar in omvang nog bescheiden – marktpositie. De IPC subsidie zie ik als een stimulans van de overheid om door te pakken.” Ook Oscar Lauf, innovatieadviseur bij Syntens Innovatiecentrum, die het NWP heeft ondersteund bij het opzetten van het consortium,  ziet kansen voor het Nederlandse MKB: “Het kennisniveau van de Nederlandse bedrijven die actief zijn op het terrein van water en klimaat is erg hoog.

Uitdaging is om deze kennis te vertalen naar oplossingen waar de mondiale markt behoefte aan heeft. Samenwerking is daarvoor een absolute noodzaak en de IPC regeling een prima katalysator.” Het NWP en Syntens zullen de bedrijven de komende anderhalf jaar bij de uitvoering van de projecten blijven ondersteunen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!