Nederlandse economie heeft baat bij elektrisch vervoer

  • Automotive
  • Bron: Automotive NL

Uit een jaarrapportage van Agentschap NL blijkt dat elektrisch vervoer leidde tot een toename van werkgelegenheid, omzet en export bij bedrijven die actief zijn in elektrisch vervoer.

Nederlandse economie heeft baat bij elektrisch vervoer

Tussen 2010 en 2012 verdrievoudigde de werkgelegenheid, verdubbelde de omzet en verviervoudigde de export. Verwachtingen zijn dat deze trend zich de komende jaren voortzet met een tweede verdubbeling van de werkgelegenheid, een verviervoudiging van de omzet en een vertienvoudiging (!) van de export.

Kansrijke producten

De meest kansrijke producten en diensten zijn (maatwerk) voertuigen, laadinfrastructuur, aandrijftechniek, smart grids & metering, mobiliteitsdiensten en componenten. Een goed voorbeeld hiervan zijn elektrische scooters, waarmee Nederland een sterke positie kan bemachtigen als ontwikkelaar en producent.

Weinig winst

Door de hoge investeringskosten wordt er weinig winst gemaakt, maar het aantal bedrijven dat zich richt op elektrisch rijden is wel toegenomen. Dit mag gezien worden als een uiterst gunstige ontwikkeling in turbulente economische omstandigheden en de dubieuze inzet van de overheid op het gebied van elektrisch rijden. Enerzijds werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om elektrisch vervoer te bevorderen (Formule E-Team), anderzijds wordt de 0%-bijtellingscategorie afgeschaft.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!