Nehalennia leerlingen ontwerpen rugzakken voor Tourist Shop

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Hogeschool Zeeland

Hoe ontwerp je een praktische dagrugzak voor toeristen in Middelburg? Het is een opdracht waar de leerlingen uit het tweede jaar van de havo en vwo-opleidingen van Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap zich over buigen.

Nehalennia leerlingen ontwerpen rugzakken voor Tourist Shop

Zij doen dit in opdracht van de Tourist Shop in Middelburg. Studenten van de engineering opleidingen van Hogeschool Zeeland ondersteunen de leerlingen. Op vrijdag 5 november tussen 12.00 en 14.30 uur worden de beste ideeën van de jonge ontwerpers gepresenteerd.

Unieke samenwerking
Nehalennia is een Technasium school: een school waar de samenwerking met beroepsbeoefenaren, bedrijven en vervolgopleidingen centraal staat. Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen gaan de leerlingen zelf aan de slag met echte vraagstukken van bedrijven en instellingen. Deze vraagstukken staan midden in de samenleving van vandaag. De Tourist Shop in Middelburg -onderdeel van de Drukkery Middelburg- is ditmaal de opdrachtgever. De leerlingen moeten in teamverband een rugzak ontwerpen voor toeristen. Ze werken fictief als ingenieur op de afdeling productontwikkeling. De leerlingen maken een analyse van bestaande dagrugzakken, een veiligheidsanalyse en een gebruikersanalyse. Ze stellen een programma van eisen op voor de nieuwe dagrugzak, maken een model en bedenken een naam.

Inleven in gebruiker
“De dagrugzak moet speciaal geschikt zijn voor toeristische activiteiten in Middelburg en op Walcheren. Sommigen willen de natuur in, anderen hebben meer belangstelling voor kunst en cultuur. Weer anderen willen sportief bezig zijn. Er zijn dus verschillende doelgroepen, die verschillende spullen meenemen en andere eisen stellen. Zo moet de rugzak handig zijn en lekker zitten, maar bijvoorbeeld ook tegen zakkenrollers bestendig zijn en tegen regen kunnen”, vertelt Renske Poll van de Tourist Shop.

Begeleiding
De engineering studenten van Hogeschool Zeeland begeleiden de leerlingen in het kader van hun minor Consumer Product Design. In deze specialisatie van een half jaar leren zij alles over het ontwerpen van consumentenproducten. De toekomstige ingenieurs hebben de leerlingen geholpen met een tussentijdse evaluatie. Op vrijdag 5 november presenteren de beste leerlingen hun ontwerpen aan de opdrachtgever de Tourist Shop. Gerard Schuurbiers, technator aan Nehalennia SSG: “De leerlingen vinden het een leuke opdracht, zij kunnen hier hun creativiteit in kwijt! We merken ook dat dit soort opdrachten het goed doen bij meisjes. We zijn erg tevreden over deze opzet!”

Plaats: Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap
Locatie havo, atheneum en gymnasium; Breeweg 71e; Middelburg; lokaal 247.
 
Bèta Plaza Zeeland
Sinds 2009 heeft de HZ de samenwerking met het Regionaal Steunpunt Natuur, Leven en Technologie (RSP-NLT) en het Technasiumnetwerk Zuid-West Nederland duurzaam verankerd in het platform Bèta Plaza Zeeland. BPZ stimuleert uitwisseling tussen vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen rond alle onderwijsvernieuwingen gericht op beter en aantrekkelijk bètaonderwijs en bewuste keuzeprocessen.

Bovenstaand project is een goed voorbeeld van de nauwe samenwerking van voortgezet en hoger onderwijs m.b.t. Bètanova: de vernieuwing van de exacte vakken op het voortgezet onderwijs met als doel de exacte vakken maatschappelijk relevanter te maken en de motivatie van leerlingen te verhogen. Goed en aantrekkelijk bètaonderwijs is van groot belang om in de onderwijsketen een uitstroom te realiseren die voldoet aan de hoge vraag naar technici op de arbeidsmarkt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerard Schuurbiers, technator, g.schuurbiers@nehalennia.nl,
t.: 0118 656265, m.: 06 16140146.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!