Nieuw bestuur regio Stedendriehoek

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Stedendriehoek

De samenwerkende gemeenten in de regio Stedendriehoek hebben een vernieuwd bestuur. Zowel de regioraad als het dagelijks bestuur zijn van samenstelling veranderd, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuw bestuur regio Stedendriehoek

Andries Heidema, burgemeester van Deventer, blijft voorzitter van de regio Stedendriehoek. “Daar ben ik blij mee. We hebben belangrijke stappen gezet de afgelopen jaren met onder andere het in co-creatie maken van De Agenda Stedendriehoek. Nu gaat het er om dat we de opgaven die we met elkaar hebben benoemd om ons vestigingsklimaat nog beter te maken, ook daadwerkelijk uitwerken! Daar zijn we al een eind mee op gang en daar werk ik graag in deze nieuwe periode met onze partners verder aan.”

Vestigingsklimaat centraal

Met die opgaven doelt Heidema op zaken als innovatie en economie, arbeidsmarkt, bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Opgaven die de Stedendriehoek heeft verbeeld in een animatiefilm

Regioraad en dagelijks bestuur

Het bestuur van de regio Stedendriehoek wordt gevormd door de Regioraad en het Dagelijks Bestuur. De Regioraad bestaat uit veertien leden en zeven plaatsvervangende leden. Dit zijn twee leden (en één plaatsvervangend lid) per deelnemende gemeente. De leden van de Regioraad worden door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangewezen. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt door de Regioraad uit zijn midden aangewezen en bestaat uit negen leden, inclusief de voorzitter. Elke gemeente is vertegenwoordigd met één DB-lid. Daarnaast vaardigen de provincies Gelderland en Overijssel elk een gedeputeerde af als adviseur voor het Dagelijks Bestuur.

Samenstelling Regioraad

Apeldoorn: dhr. J.H. Kruithof, dhr. J.C.G.M. Berends, dhr. P. Blokhuis (plv. lid)
Brummen: dhr. J.B. Paauw,  dhr.  E.M.  van Ooijen, dhr.  L. Tuiten (plv .lid)
Deventer: dhr. A.P. Heidema (voorzitter) dhr.  R. Hartog Heys, dhr. J. Kolkman(plv.lid)
Epe: dhr. H. van der Hoeve, dhr. R.A.J. Scholten,  dhr. E. Visser (plv.lid)
Lochem: dhr. S.W. van ’t Erve, dhr. B.Groot Wesseldijk, mw. T. van der Linden (plv. lid)
Voorst: dhr. J.T.H.M. Penninx, dhr. W.I.J.M. Vrijhoef, dhr. H.J. Pinkster (plv. lid)
Zutphen: mw. E.H. Willeumier-Noordhoff, dhr. J.A. Gerritsen (beiden demissionair)

Samenstelling en portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur

Apeldoorn: dhr. J.H. Kruithof, portefeuille economie en arbeidsmarkt
Brummen: dhr. J.B. Paauw, portefeuille financiën en personeel
Deventer: dhr. A.P. Heidema, voorzitter en portefeuille communicatie en lobby
Epe: dhr. H. van der Hoeve, vice-voorzitter en portefeuille regiocontract en leefomgeving
Lochem: dhr. S.W. van ’t Erve, portefeuille duurzaamheid en energie
Voorst: dhr. J.T.H.M. Penninx, portefeuille mobiliteit
Zutphen: DB-lid wordt nog nader bepaald, in afwachting van de vorming van een nieuw college in Zutphen. De portefeuille die dit DB-lid gaat behartigen wordt ‘wonen en werken’.
Gelderland: dhr. J. Markink, adviseur DB
Overijssel: dhr. B.Boerman, adviseur DB

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!