Nieuw College van Gedeputeerde Staten van Zeeland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Zeeland is door Commissaris van de Koningin, mevrouw Karla Peijs op 15 april beëdigd.

Nieuw College van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Op de foto van links naar rechts : Kees van Beveren, Sjoerd Heijning, Karla Peijs, George van Heukelom en Ben de ReuHet College bestaat uit: de heren Sjoerd Heijning (VVD), Ben de Reu (PvdA), Kees van Beveren (CDA) en George van Heukelom (SGP).

In een formatieperiode van drie weken hebben de vier partijen, onder het technisch voorzitterschap van Jan te Veldhuis, onderhandeld en overeenstemming bereikt over het collegeprogramma, met de titel: ' Stuwende Krachten 2011-2015 (1.43 MB) '.
In het debat met de leden van Provinciale Staten is het collegeprogramma besproken en in meerderheid aanvaard. De vier partijen vertegenwoordigen 24 van de 39 zetels.

De primaire focus van het College is economische ontwikkeling, groei en innovatie. Dat past bij de provinciale kerntaak. Het provinciebestuur heeft immers een taak als regisseur van het regionaal ruimtelijk - economisch beleid, inclusief de cultuur. De verantwoordelijkheid voor het sociaal beleid en de voorzieningen in Zeeland is, zoals het Rijk het wil, neergelegd bij de gemeenten.
Het college beseft wel dat Zeeland door haar schaal, lage bevolkingsdichtheid en (eilanden) structuur in bestuurlijk opzicht anders is dan de meeste andere provincies. De dertien Zeeuwse gemeenten dan wel de regio's / eilanden zijn onderling zeer verschillend en door het water geografisch gescheiden. Er ontbreken in deze provincie ook grote steden zoals andere provincies die wel kennen. Door die specifieke kenmerken ziet het provinciebestuur op sommige ( bovenlokale ) sociaal - maatschappelijke thema's een rol voor zichzelf weggelegd.

Meer informatie: http://bestuur.zeeland.nl/gedeputeerde_staten

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!