Nieuw ESF-programma in 2014

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begin 2014 start het nieuwe ESF-programma 2014-2020. Dat wil zeggen: als er tempo komt in de onderhandelingen in Brussel.

Nieuw ESF-programma in 2014

Nederland gaat projecten ondersteunen rondom twee thema’s: re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Doel: een arbeidsparticipatie van 80% in 2020 en een afname van 100.000 personen in huishoudens zonder betaald werk.

Of de onderhandelingen soepel verlopen in Brussel? “Niet bepaald”, vertelt Marijke Koning van het ministerie van SZW. “Er is gedoe over de verdeling van het geld over de Europese lidstaten en over de voorwaarden. Het is dus nog niet duidelijk hoeveel budget Nederland krijgt. We houden rekening met de helft van het huidige budget. Dat zou 60 miljoen op jaarbasis zijn. Om die reden willen we het aantal projecten verminderen: van 3000 naar 300 meerjarige projecten. We hebben ook gekozen voor slechts twee thema’s. Zo kunnen we het geld geconcentreerd inzetten en hopelijk meer bereiken.”

Thema’s

Op dit moment is de arbeidsparticipatie in Nederland 72 procent. “Het is nog een behoorlijke kluif om die 8% extra ook te bereiken”, aldus Marijke Koning. “We focussen daarom op twee thema’s. Allereerst gaan we projecten stimuleren rondom de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daar horen ook jongeren bij die in het praktijkonderwijs zitten en jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs. Het tweede thema gaat over duurzame inzetbaarheid van werkenden: hoe blijven mensen op een goede en gezonde manier zo lang mogelijk aan het werk? Uitgangspunt bij het nieuwe programma zijn de ‘lessons learned’. Daar willen we op voortbouwen.”

Vereenvoudiging

Eén van de hete hangijzers van ESF is de strakke verantwoording: de Europese Commissie wil weten of het geld rechtmatig is besteed en dat vraagt van de aanvragers om een hele goede administratie. Gaat dat veranderen in 2014? “De eisen vanuit Europa zijn niet versoepeld. Maar we willen graag de administratieve lasten voor aanvragers verminderen. Dat willen we bereiken door in het nieuwe programma waar dat mogelijk is, alleen eenvoudig te verantwoorden activiteiten en kosten subsidiabel te maken. Enerzijds zal straks onder ESF minder mogelijk zijn, maar anderzijds wordt de verantwoording hopelijk eenvoudiger, waardoor de projecten beter uitvoerbaar zijn.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!