Nieuw inkoopbeleid Bergen op Zoom gunstig voor lokale ondernemers

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft besloten het inkoopbeleid van de gemeente aan te passen aan de nieuwe Aanbestedingswet die in april jongstleden in werking is getreden.

Alhoewel Bergen op Zoom vooral aansluit bij een Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid dat door de VNG is ontwikkeld, legt Bergen op Zoom ook eigen accenten. Belangrijk winstpunt is dat door de verhoging van drempelbedragen voor onderhandse aanbestedingen, lokale en regionale ondernemers meer kansen krijgen op opdrachten.  

Politieke thema's

De gemeente Bergen op Zoom wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Het nieuwe beleid draagt ook zorg voor aansluiting van het inkoopproces op actuele politieke thema's, zoals  stimulering van de regionale economie, duurzaamheid, social return, innovatie en integriteit. Hiermee wordt de eigen organisatie en externe leveranciers van onze gemeente een handvat geboden voor professionele samenwerking bij de inkoop.

Lokale economie

In het beleid is het doel van de Aanbestedingswet verwerkt, namelijk administratieve lastenverlichting en laagdrempelige toegang tot inkoopprocedures voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zo zijn de drempelbedragen gewijzigd, waarbij voor een inkoop met een waarde vanaf € 25.000 voor leveringen en diensten tot aan de Europese drempelbedragen (€ 200.000,=) en vanaf € 50.000 tot € 1.500.000 voor werken altijd een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure zal worden doorlopen (dit was € 10.000). Onder deze bedragen mag een opdracht dan enkelvoudig onderhands worden verstrekt. 

Verhoging van de drempelbedragen is ook gedaan om recht te doen aan de ontwikkelingen voor vermindering van de administratieve lasten voor de gemeente zelf maar ook om de lokale economie te stimuleren. Door de drempelbedragen voor onderhandse aanbestedingen naar boven bij te stellen nemen de kansen op een opdracht voor de gemeente voor lokale en regionale ondernemers toe. Immers, de gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt.

Integriteit

De noodzaak van een integriteitstoetsing is bij de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet duidelijk onderkend. Vanaf 1 april 2013 is voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure een ‘gedragsverklaring aanbesteden’ (GVA) verplicht. Hierbij het aangepaste inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!