Nieuw innovatieprogramma stimuleert agrofood Noord-Brabant

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De Brabantse agrofoodsector krijgt de komende jaren een extra innovatie impuls waarmee het op maatschappelijk verantwoorde wijze zijn internationaal toonaangevende positie verder kan versterken.

Nieuw innovatieprogramma stimuleert agrofood Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben daartoe woensdag in Den Bosch formeel de aftrap gegeven met het Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020.

Bij de feestelijke kick off waren ruim 120 ondernemers, bestuurders, politici en vertegenwoordigers van verschillende Brabantse kennisinstellingen en partnerorganisaties aanwezig. Met deze brede afvaardiging onderstreepten de aanwezigen het belang van de agrofood voor Noord-Brabant. Op weinig plaatsen in de wereld is de hele keten van 'grond tot mond' zo compact vertegenwoordigd.

Agrofoodregio Europa

Het is ook om die reden dat de provincie de ambitie heeft om Brabant structureel tot duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te maken. Het Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 vormt daarbij een waardevolle aanvulling op bestaande initiatieven van kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties. De BOM zal in nauwe samenwerking met regionale partners vanuit het Innovatieprogramma dergelijke innovatieprojecten van bedrijven en kennisinstellingen proberen samen te brengen en actief ondersteunen.

''Als uitvoeringsorganisatie van de provincie is de BOM bij uitstek in staat om partijen te verbinden en te helpen bij het daadwerkelijk realiseren van innovaties'', licht directeur Jan Pelle toe. ''We doen dat door bijdragen op het gebied van projectmanagement, en indien nodig, ook door financieringssteun uit het Innovatiefonds.''

Kruisverbanden en duurzaamheid

Met het Innovatieprogramma zetten BOM en provincie Noord-Brabant vooral in op kruisverbanden tussen de agrofood en andere sectoren zoals gezondheid, farma, high tech en biobased economy. Daarnaast heeft het programma tot doel primaire producenten (veehouderij, landbouw, tuinbouw) naar een hoger duurzaamheidsniveau en meer toegevoegde waarde te tillen, wat meehelpt verder draagvlak onder de bevolking te vergroten.

''Met deze gecombineerde aanpak bieden we een oplossing voor de verschillende uitdagingen waarvoor de agrofoodsector zich geplaatst ziet ', schetsen de verantwoordelijke gedeputeerden Yves de Boer (Land- en Tuinbouw) en Bert Pauli (Economische Zaken). 'Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans tussen economisch toekomstperspectief en maatschappelijke betekenis die verder strekt dan puur de sector zelf.''

Maatschappelijke waardering

Ook de BOM is er van overtuigd dat innovaties die oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken dichterbij brengen, het verschil zullen maken. Jan Pelle: ''Denk daarbij bijvoorbeeld aan productvernieuwingen die bijdragen aan gezond ouder worden. Slaag je daarin dan snijdt het mes aan twee kanten. Als sector manoeuvreer je je in een koppositie, waarbij je ook nog eens kunt rekenen op grotere maatschappelijke bijval.''

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!