Nieuw logistiek kenniscentrum verbindt Brabants onderwijs en bedrijfsleven

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda

Provincie Noord-Brabant en gemeente Breda willen samen 6 miljoen euro investeren in een nieuw op te richten netwerk van bedrijven en onderwijsinstellingen, de Logistics Community Brabant (LCB).

Nieuw logistiek kenniscentrum verbindt Brabants onderwijs en bedrijfsleven

Uitvalsbasis van het netwerk wordt een kenniscentrum op de NHTV-campus in Breda. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Nederlandse Defensie Academie, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit van Tilburg, verenigen zich in LCB. Ook het nationale samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in de logistiek (TKI Dinalog) is nauw betrokken bij dit initiatief.

Ondersteuning bij vernieuwing

Digitalisering, duurzaamheid, cyberveiligheid en complexer wordende toeleveringsketens vragen van logistieke bedrijven extra flexibiliteit en investeringen. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft echter onvoldoende kennis en kapitaal om slim in te spelen op die trends en ontwikkelingen. LCB gaat deze bedrijven daarom ondersteunen met kennisdeling, onderzoek, bijscholing, training en praktische oplossingen. Omgekeerd moet het nauwe contact met bedrijven het onderwijs en onderzoek in Brabant verbeteren en zorgen voor een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt. Miriam Haagh, wethouder Onderwijs in Breda: “Dit netwerk versterkt alle samenwerkende partijen. De logistieke sector kan innoveren en direct profiteren van actuele kennis. Anderzijds betekent het een enorme impuls voor het Bredase onderwijsveld door de unieke samenwerking tussen de verschillende regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.”

Brabantse logistieke sector

De logistieke sector is van groot belang voor de Brabantse economie. 1 op de 9 werkende Brabanders heeft een logistieke functie. De sector is goed voor 160.000 banen en voegt jaarlijks 12,6 miljard euro toe. De logistieke sector in Brabant is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de best presterende ter wereld (in 2016 vierde plaats op de Logistics Performance Index). Bert Pauli, gedeputeerde economie van de provincie: “Met de investering in LCB houden we deze belangrijke sector ook in de toekomst sterk. Innovatieve logistieke dienstverleners kunnen zo de vele distributiecentra bedienen die we in de afgelopen jaren hebben aangetrokken. Dat versterkt de economie en werkgelegenheid in heel Brabant.”

Uitbouw netwerk vanuit Breda

Het kenniscentrum zal naar verwachting nog dit jaar op de nieuwe campus van NHTV in Breda gelanceerd worden. Ongeveer 10 personen zullen vanuit het kenniscentrum op dagelijkse basis aan de gang gaan met de verdere opbouw van de LCB en het betrekken van de juiste netwerkpartners. De aanpak van de LCB is vastgelegd in een uitgebreid werkplan voor de periode 2018-2025 (propositiedocument Logistics Community Brabant).
Nico van Os, lid van het College van bestuur NHTV Breda en namens de betrokken kennisinstellingen: “Het is uniek dat de hogeronderwijsinstellingen in Brabant op het terrein van logistiek zo’n commitment aangaan richting bedrijfsleven. Omgekeerd is het voor de instellingen belangrijk nauwe banden te onderhouden met bedrijven en intensief samen te werken.”

Eenmalige bijdrage

Gedeputeerde Staten en het Bredase College van b en w hebben deze week besloten ieder 3 miljoen euro te reserveren voor de opstartfase van het LCB. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Breda beslissen dit najaar definitief over de financiële bijdrage. Na de opstartfase zal dit initiatief financieel gedragen moeten worden door bedrijven, via bijdragen voor geleverde diensten.

Meer informatie over Logistics Community Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Breda University of Applied Sciences:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!