Nieuw Lokaal InvesteringsFonds voor Eindhoven

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Start Foundation

De Start Foundation en de gemeente Eindhoven hebben het Lokaal InvesteringsFonds Eindhoven (LIFE) in het leven geroepen voor het behoud van kwetsbare werkgelegenheid in en om Eindhoven.

Nieuw Lokaal InvesteringsFonds voor Eindhoven

Het investeringsfonds – een gezamenlijk initiatief van de gemeente Eindhoven en Start Foundation – heeft als doel te voorkomen dat werknemers die kwetsbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt, op straat komen te staan. Bedrijven die door de (aanhoudende) crisis in de problemen zijn geraakt, maar wel een gezond toekomstperspectief hebben, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Lokaal InvesteringsFonds Eindhoven.

Krediet

  • MKB-bedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen, kunnen een aanvraag doen voor een krediet van maximaal € 50.000,-.
  • Het verstrekte kapitaal is risicodragend, en kan achtergesteld worden, zodat de financieringsmogelijkheden bij de bank kunnen worden vergroot.

Voor welke bedrijven is het krediet bedoeld?

Bestaande MKB-bedrijven - gevestigd in en om Eindhoven - met een substantieel aantal werknemers in dienst die kwetsbaar zijn als zij werkloos worden. Denk daarbij aan werknemers ouder dan 50 jaar, werknemers die niet of laag zijn opgeleid (onder mbo-niveau of zonder diploma), werknemers met een fysieke (bijvoorbeeld astma, artrose, diabetes of kanker), psychische of cognitieve (bijvoorbeeld ADHD of autisme) beperking, medewerkers met een verslavingsachtergrond of schuldenproblematiek, werknemers met een delinquentieachtergrond.

Voorwaarden

  • Uw bedrijf heeft onvoldoende eigen middelen, u kunt onvoldoende lenen bij de bank.
  • Uw bedrijf heeft een gezond toekomstperspectief. Er is voldoende vertrouwen in de levensvatbaarheid van het bedrijf.
  • Uw bedrijf houdt de mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst.

Procedure

Mail uw gegevens naar life@startfoundation.nl of bel met Start Foundation, tel. 040-2461850. Daarna start een procedure, waarin wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor een krediet van het investeringsfonds.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via tel. 040-2461850. Geef daarbij aan dat het gaat om het Lokaal InvesteringsFonds Eindhoven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!