Nieuw manifest geeft beeld van Overijsselse vrijetijdseconomie

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Overijssel

De vrijetijdseconomie is de afgelopen jaren een stabiele factor gebleken in de provincie Overijssel. De werkgelegenheid en bestedingen zijn de afgelopen jaren toegenomen, waar andere sectoren te maken hebben met krimp en dalende werkgelegenheid.

Nieuw manifest geeft beeld van Overijsselse vrijetijdseconomie

De voorzitter van Gastvrij Overijssel, Martin Maassen, overhandigt het eerste exemplaar van het Manifest aan gedeputeerde Eddy van Hijum (foto: Johan Bokma).

Om het belang van deze sector te onderstrepen is het manifest ‘Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0’ overhandigd aan Gedeputeerde Eddy van Hijum, tevens lijsttrekker van CDA, en de overige lijsttrekkers van de politieke partijen.

Manifest

Tijdens de bijeenkomst in Zuna is gebleken dat het manifest breed wordt gedragen. Ruim 100 ondernemers, bestuurders en afgevaardigden van belangenorganisaties waren aanwezig om de boodschap kracht bij te zetten. Het manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0 pleit voor voortzetting van het huidige provinciale beleid, waarbij geïnvesteerd wordt in onderhoud van landschap en infrastructuur, onderzoek, marketing, innovatie en productontwikkeling. In het manifest wordt hierbij van de provincie een ‘stimulerende, faciliterende en financiële rol’ gevraagd.

Lijsttrekkers

Gedeputeerde Eddy van Hijum nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Martin Maassen, voorzitter van Gastvrij Overijssel. Van Hijum, tegelijk lijsttrekker van de CDA voor de aankomende Statenverkiezing, benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van een sterke vrijetijdseconomie en sprak het voornemen uit om hier in de periode 2016-2019 opnieuw geld voor te reserveren. De aanwezige politieke partijen, SGP en SP ontbraken, bevestigden in meer of mindere mate het voornemen te willen investeren in de ‘banenmotor’ van de provincie Overijssel.

PMPC

Een succesvol project van de provincie Overijssel, de zogenaamde PMPC-regeling, heeft diverse ondernemers en natuurorganisaties de kans geboden innovatieve producten en diensten te ontwikkelen met een aanvullende bijdrage vanuit de overheid. De regeling is zelfs zo succesvol dat de pot met geld voor 2015 al op is, terwijl er nog tientallen aanvragen bij de provincie op de plank liggen. Openstelling van de regeling is dan ook een nadrukkelijke wens van vele ondernemers, het liefst nog in het huidige kalenderjaar. Toezeggingen omtrent de PMPC regeling werden tijdens de bijeenkomst niet gedaan.  

Winnaars

Tijdens de bijeenkomst ‘Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0’ werd ook stilgestaan bij de successen, die ondernemers uit de vrijetijdssector recent hebben behaald. Zo zijn 11 van de 32 Nederlandse ‘ANWB Best Campings’ gevestigd in Overijssel. Nieuwe concepten als stacaravandelen.nl en Vechtdalhoppen hebben meerdere nominaties en awards ontvangen en restaurant de Rheezerbelten uit Hardenberg is het eerste restaurant van Overijssel met een gouden ‘Green Key’. Gedeputeerde Van Hijum sprak zijn waardering uit voor deze en vele andere ondernemers en benadrukte dat ondernemerschap voorop moet worden gesteld bij het ontwikkelen van provinciaal beleid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!