Nieuw meetinstrument citymarketing

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Nationaal Congres Citymarketing

Tijdens de vijfde editie van het Nationaal Congres Citymarketing, vandaag op Strijp-S in Eindhoven, wordt een nieuw meetinstrument voor citymarketing geïntroduceerd: de Citymarketing Scorecard (CMSC).

Nieuw meetinstrument citymarketing

De Citymarketing Scorecard, ontwikkeld door adviesbureau BV De Nieuwe Aanpak in samenwerking met bureau Sponsorbrein, meet het rendement van citymarketingactiviteiten. Op het toonaangevende Nationaal Congres Citymarketing worden vandaag de resultaten gepresenteerd van de recentelijk afgesloten pilot in Dordrecht.

Gebaseerd op de internationaal toegepaste techniek van PerforMind™ CITIES, ontwikkelden BV De Nieuwe Aanpak en Sponsorbrein in 2011 de Citymarketing Scorecard (CMSC). Stichting Dordrecht Marketing was bereid om te participeren in een eerste pilot met CMSC. Na een pilotproject van ruim een half jaar is de eerste rapportage van de CMSC een feit. Momenteel wordt met o.a.  de gemeenten Rotterdam en Bergen op Zoom gesproken over een CMSC-traject.

Het is belangrijk, zowel de voor citymarketeers zelf als voor partners en de gemeente, inzichtelijk te maken of de activiteiten effectief zijn en tot resultaat leiden.

Citymarketing is echter anders dan de marketing van producten en diensten. De marketing van gemeenten is bovenal een kwestie van samenwerking en draagvlak, cruciale elementen in een succesvolle citymarketing. Met citymarketing wil een gemeente een beter/ander imago en bestaande doelgroepen als toeristen, bedrijven en inwoners houden, en nieuwe aantrekken. Belangrijk daarbij zijn economische spin-off, het liefst met 'nieuw' geld, en het tot stand brengen van meer cohesie (leefbaarheid/citypride) bij de eigen inwoners en bedrijven. . Door de complexiteit van het proces en de indirecte effecten, is het meten van resultaten ingewikkeld. Maar door die effecten zoveel mogelijk mee te wegen in de beoordeling van individuele citymarketing­activiteiten, is toch mogelijk de effectiviteit voor een belangrijk deel inzichtelijk te maken.

De Citymarketing Scorecard (CMSC) is speciaal om die reden ontwikkeld. De CMSC licht citymarketingactiviteiten door op basis van vier key performance indicators (KPI's). Afhankelijk van de zwaartepunten in het citymarketingbeleid van een gemeente, kunnen bepaalde KPI's meer

gewicht (uitgedrukt in punten) krijgen dan de andere. Vervolgens wordt iedere KPI uitgewerkt in een aantal prestatiecriteria. Ook deze prestatiecriteria kunnen een verschillend gewicht krijgen in de meting. Zo ontstaat een gewogen set van criteria.

De resultaten worden compact weergegeven, zodat in één oogopslag de sterkere en minder sterke citymarketingactiviteiten zijn te onderscheiden. Daarnaast wordt per activiteit een rendementsprofiel opgesteld met daarin de sterke en zwakke punten en de mogelijkheden om het rendement te verbeteren.

Nationaal Congres Citymarketing (#NCC12)

Het NCC is gericht op het brede werkveld van citymarketing, stadspromotie en evenementen. Het gaat  om ambtenaren en bestuurders van gemeenten en regio’s, citymarketeers en organisatoren van evenementen, maar ook om ondernemers, retail- en vastgoedsector,adviesbureaus, instellingen op het gebied van onderwijs en wetenschap, sport en cultuur. Het NCC werkt samen met het Netwerk Citymarketing Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!