Nieuw milieubeleid steun in de rug voor ondernemers

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wat kunnen en willen mensen zelf bijdragen aan het milieu? Dat is de basis van het nieuwe milieubeleid van staatssecretaris Mansveld. Initiatieven van ondernemers steunt de overheid van harte.

Nieuw milieubeleid steun in de rug voor ondernemers

Het leven is de afgelopen decennia gezonder geworden. Zo hebben we steeds minder last van zure regen of ernstige smog. “Maar er is geen ruimte om achterover te leunen”, zegt staatssecretaris Mansveld. “De 21e eeuw stelt ons voor nieuwe uitdagingen.” Nieuwe stoffen kunnen bijvoorbeeld nieuwe gezondheidsrisico’s opleveren. Vandaar is de overheid alert op genetisch gemodificeerde organismen en microplastics in producten als badschuim en tandpasta. Maar we kunnen ook zelf veel doen.

Duurzaam ondernemen

Resultaat bereiken we niet door alleen normen op te stellen vanuit Den Haag of Brussel, vindt Mansveld. Het kabinet wil burgers, bedrijven en andere overheden daarom volop betrekken bij het aanpakken van milieuproblemen. Hoe? Door ondernemers te helpen met hun duurzame ambities bijvoorbeeld. Kijk maar eens op de site Denk groot. Onderneem groen.

Een mooi voorbeeld is Schmits Chemical Solutions. Dit bedrijf maakt coatings voor textiel en speelt met innovaties slim in op de groeiende vraag naar duurzame producten. “Ons primaire doel is uiteraard geld verdienen”, zegt Wouter Izaks, business developer bij Schmits Chemical Solutions. “Wij zien dat we de concurrentieslag op langere termijn alleen kunnen winnen met duurzaam ondernemen. We verwachten dat we de investeringskosten er over maximaal 3 jaar uit hebben en dan ook een structurele afzet hebben. Dat is relatief snel.” De overheid omarmt de werkwijze van het bedrijf en helpt het op weg met een financiële bijdrage.

Overheid steunt initiatieven

Niet alleen de rol van bedrijven en burgers, maar ook die van steden wordt steeds belangrijker. Zo komt er alleen een gezonde leefomgeving als bij woning- en wegenbouw vanaf het begin rekening wordt gehouden met het milieu. Vaak hebben kleine initiatieven al veel effect. In steden wonen, werken en recreëren mensen immers relatief dicht op elkaar. De overheid wil daarom partijen bij elkaar brengen. Initiatieven als het Rotterdam Climate Initiative, Amsterdam Smart City en Duurzaam Almere 2.0 worden actief ondersteund, bijvoorbeeld met een Green Deal afspraak. Overigens vereenvoudigde de overheid de regelgeving over milieu. Zo kunnen initiatieven sneller van start.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!