'Nieuw ontslagrecht onredelijk voor seizoensgebonden arbeid'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

Een deel van het seizoenswerk dreigt onbetaalbaar te worden vanaf 2015. Bedrijven kunnen straks in grote financiële problemen komen door de nieuwe rekenmethode voor de ontslagvergoeding.

'Nieuw ontslagrecht onredelijk voor seizoensgebonden arbeid'

Die dreigt nu zo hoog uit te pakken, dat werkgevers in financiële problemen dreigen te raken, waarschuwen MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij vinden dat minister Asscher een overgangsregeling moet instellen voor de nieuwe rekenmethode voor de ontslagvergoeding.

Keten dienstverband

Werkgevers -bijvoorbeeld in de glas- en tuinbouw, media, toerisme en recreatie-, die veel gebruik maken van seizoenskrachten, worden door de wet van Asscher zwaar getroffen. Arbeidskrachten werken in deze sectoren vaak een bepaalde periode, om vervolgens meer dan drie maanden uit dienst te gaan. Daarna kunnen zij eventueel opnieuw aan de slag. Voor werkgevers betekende dit dat zij geen vaste contracten hoefden uit te delen, omdat er door de onderbreking van meer dan drie maanden geen 'keten' van dienstverbanden was.

Vergoeding

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels ten aanzien van flex en het ontslagrecht. Er verandert veel omtrent seizoensarbeid.

Wordt een seizoenswerker -die al langer voor dat bedrijf op tijdelijk contract aan de slag is- op 1 juli of daarna ontslagen? Dan gelden met terugwerkende kracht de regels, die zijn ingegaan op 1 juli. Dat betekent dat er een transitievergoeding verschuldigd is, mits het contract niet langer dan zes maanden onderbroken is geweest. In tegenstelling tot de huidige ketenregeling, waar nu nog een tussenpoos van minstens drie maanden geldt.

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het onredelijk dat contracten die niet meer dan zes maanden zijn onderbroken, met terugwerkende kracht worden opgeteld alsof het één dienstverband is. Werkgevers hebben namelijk nooit op die regeling kunnen anticiperen.

Oproep Asscher

Bij elke ingrijpende wetswijziging is een overgangsregeling gebruikelijk. MKB-Nederland en VNO-NCW, maar ook de ABU en werkgeversorganisatie AWVN, vinden het vreemd dat die wel geldt voor de ketenbepaling, maar niet voor de transitievergoeding.

De werkgeversorganisaties roepen minister Asscher dan ook op te regelen dat de transitievergoeding hetzelfde behandeld wordt als de ketenbepaling. Dus weliswaar vanaf 1 juli 2015 een tussenpoos van zes maanden, maar voor het verleden er een van drie maanden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!