Nieuwe aanpak bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: KVK

Het overheidsbeleid voor bedrijventerreinen moet op de schop. Dat vinden de ondernemers in Noord-Brabant. De aanpak past niet meer bij de huidige economie en de vraag naar ruimte vanuit het bedrijfsleven.

Nieuwe aanpak bedrijventerreinen

In de hele provincie Noord-Brabant zijn nu teveel hectares voor nieuwe bedrijventerreinen gepland, terwijl bestaande terreinen schreeuwen om vernieuwing. Nieuwe terreinen moeten alleen worden aangelegd als er behoefte aan is. Lokale knelpunten moeten wél zo snel mogelijk met meer hectares worden opgelost.

De Brabantse ondernemers doen hun aanbevelingen op verzoek van de provincie. Die staat op het punt om afspraken met de Brabantse gemeenten te maken over de verbetering van bestaande en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Vooral in dat laatste schieten de ambities te ver door, vinden de ondernemers. Er zijn teveel hectares voor nieuwe terreinen gepland. Uit onderzoek van de Kamers van Koophandel in Brabant en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW blijkt namelijk dat de meeste ondernemers niet zitten te wachten op zoveel nieuwe terreinen. Zij blijven liever op hun eigen locatie en willen dat de overheidsinvesteringen in die bestaande terreinen worden gestoken. Nu is het vaak zo dat verbeteringen van bestaande bedrijventerreinen worden wegbezuinigd. Dat is killing voor de economie, aldus de ondernemers. Bovendien leiden teveel nieuwe terreinen tot verpaupering van de bestaande terreinen en waardevermindering van grond en gebouwen.

Vraaggestuurd
Volgens de ondernemers moet de focus dus eerst op de bestaande terreinen. Maar dit betekent niet dat de geplande hectares ineens moeten worden geschrapt. Planningprocedures duren vaak lang en het is daarom verstandig om nu al nieuwe ruimtes te reserveren. De uitgifte van die nieuwe terreinen moet echter gefaseerd gebeuren: pas als er vraag naar is. Bovendien moet worden gekeken waar de vraag vandaan komt. De verwachting dat honderden Chinese bedrijven naar Brabant zouden komen is allang niet meer reëel. Ruim 80 procent van de ruimteaanvragen komt van bedrijven uit de eigen gemeente. (In West-Brabant waar meer bovenlokale vraag is naar grote kavels voor de logistiek, ligt dit percentage rond de 70%). Het beleid voor nieuwe terreinen moet zich dus op die lokale markt richten. Bovendien vinden de ondernemers dat Brabantse gemeenten meer regionaal moeten denken en handelen. Vaak spelen lokale politieke motieven een hoofdrol in de besluitvorming over bedrijventerreinen, terwijl het belang van de regionale economie voorop moet staan. Gemeenten moeten bereid zijn om ruimteproblemen samen op te lossen, waarbij het niet zou mogen uitmaken op welk grondgebied de nieuwe ruimte wordt gerealiseerd. Kosten en opbrengsten moeten samen worden gedeeld.

Bijzondere locaties
Ook over de aanleg van nieuwe terreinen voor bijzondere bedrijven hebben de Brabantse ondernemers een duidelijke mening. Volgens de bestaande plannen zouden er meer campus-achtige terreinen in de provincie moeten komen. De ondernemers waarschuwen echter voor een overdaad. Het campus-concept moet volgens de ondernemers gereserveerd worden voor de topsectoren, waarvoor een aanbod aan onderzoek en onderwijs cruciaal is. Ook moet zorgvuldig worden omgegaan met de uitgiftes van nieuwe terreinen voor bedrijven met speciale vestigingseisen zoals hoge milieucategorieën, grote kavels, ligging aan diep vaarwater of multimodaal ontsloten. De ondernemers vinden dat er één overkoepelend plan voor deze bijzondere locaties moet komen dat de hele provincie omvat. BZW en Kamers van Koophandel zijn graag bereid om daar aan mee te werken.

Knelpunten
Meer aandacht voor bestaande terreinen en voorzichtig omgaan met nieuwe terreinen. Dat is dus het advies van de Brabantse ondernemers aan de provincie. Dat neemt niet weg dat er plaatsen en sectoren zijn die nu een nijpend ruimtetekort hebben. Dat geldt in de eerste plaats voor specifieke steden en dorpen in Brabant waar lokale bedrijven willen uitbreiden, zoals Breda, Helmond en dorpen in De Kempen en het Land van Cuijk. Verder is er op veel plekken in Brabant een tekort aan vestigingslocaties voor zogenaamde Nimby-bedrijven (not in my backyard), die gemeenten liever niet op hun grondgebied gevestigd zien. De Brabantse ondernemers dringen er bij de provincie op aan dat deze knelpunten zo snel mogelijk worden opgelost.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!