Nieuwe impulsen voor Zeeuws-Vlaamse samenwerking

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Hulst

Werkgroepen gaan verder met plannen voor intensievere samenwerking.

Nieuwe impulsen voor Zeeuws-Vlaamse samenwerking

De samenwerking tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten krijgt weer extra impulsen. De colleges van de drie gemeenten hebben namelijk besloten dat diverse werkgroepen verder kunnen gaan met een eigen opdracht. Dit betekent dat er een principebesluit is genomen om sociale zaken en de sociale werkvoorziening (Dethon) in een overkoepelende organisatie onder te brengen. De gemeenten willen ook de handen van de ICT-afdelingen meer ineen gaan slaan en dienstverleningsmedewerkers nauwer laten samenwerken. Verder zijn de colleges van plan de belastingheffing gezamenlijk te regelen.

De rapportages komen voort uit een voortraject waaruit bleek dat er veel samenwerkings-mogelijkheden zijn en dat de wil om samen te werken bij de gemeenten aanwezig is. De stuurgroep samenwerking Zeeuws-Vlaanderen gaf vervolgens in april dit jaar de specifieke opdracht om de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van ICT, dienstverlening, belastingen en sociale zaken te onderzoeken. Werkgroepen gingen met de uitwerking aan de slag. De eerste concrete opdrachten zijn nu gereed.

Voor de diverse taakvelden liggen daardoor opdrachten klaar om tot intensievere samenwerking te gaan komen. De dienstverleningsafdelingen weten dat er veel efficiency bereikt kan worden en gaan nu de komende tijd onderzoeken waar samen gemakkelijk in opgetrokken kan worden. De ICT-afdelingen zien een samensmelting als reële mogelijkheid en werken opties uit om kansen daarvoor te creëren. Zo is het idee om de aankoop van nieuwe computerapparatuur alvast op elkaar af te stemmen om zo samenwerking in de toekomst gemakkelijker te maken.

Het voornemen voor het samen heffen van belastingen in Zeeuws-Vlaanderen is er ook. Maar de Zeeuws-Vlaamse gemeenten bekijken daarbij meteen of een Zeeuws brede samenwerking wellicht nog meer oplevert dan alleen het samen optrekken op Zeeuws-Vlaamse schaal. Begin 2012 willen de gemeenten over hun keuze hierin een knoop doorhakken.

WSW-bedrijf en sociale diensten samen

Voor het samenwerken op het gebied van sociale zaken is ook een opdracht geformuleerd. De gemeenten hebben in die opdracht recente landelijke ontwikkelingen betrokken: de komst van de Wet Werken naar Vermogen, de kortingen op de re-integratiebudgetten en de wijzigingen in de Wet sociale Werkvoorziening. De gevolgen daarvan zijn voor het WSW-bedrijf Dethon - en dus voor de drie gemeenten - erg groot.

De colleges willen intensief samenwerken om tot goede oplossingen te komen en kiezen er daarom voor om één intergemeentelijke sociale dienst Zeeuws-Vlaanderen op te richten waar ook het WSW-bedrijf in wordt geïntegreerd. Zo kunnen kennis, deskundigheid, personeel en kosten makkelijker gedeeld worden. Het streven is erop gericht om de dienst in 2013 van start te laten gaan.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!