'Nieuwe investeringsregeling inzetten voor het mkb‘

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland juicht het pleidooi van CDA-Kamerlid Agnes Mulder toe om de nieuwe investeringsregeling naast start-ups ook op het gevestigde mkb te richten. Mulder heeft over deze regeling vandaag een motie ingediend.

'Nieuwe investeringsregeling inzetten voor het mkb‘

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd om met ingang van 2017 jaarlijks 50 miljoen euro beschikbaar te stellen voor particuliere investeringen in het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland heeft flink op een dergelijke regeling aangedrongen, omdat particuliere vermogens nog nauwelijks worden benut voor financiering van het mkb. Het aangekondigde stimuleringsbedrag van 50 miljoen euro komt bij het kapitaliseren neer op een potentieel investeringsvermogen voor het mkb van enkele miljarden.

Breder financieringsaanbod

Financiering van het mkb is nog altijd lastig. Het financieringsaanbod moet daarom snel worden verbreed. Voor het midden- en kleinbedrijf is versterking van het eigen vermogen van belang om ook weer bankkrediet te kunnen aantrekken. Gelet op dit knelpunt pleit MKB-Nederland ervoor om naar mogelijkheden te zoeken om de regeling al in 2016 te laten ingaan.

De ondernemersorganisatie is met Mulder van mening dat de nieuwe fiscale regeling voor zowel directe als indirecte (via fondsen of crowdfundingsplatforms) investeringen zou moeten gelden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!