Nieuwe kring BZW Roosendaal-Moerdijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

Per 1 januari 2015 gaan de kringen van BZW Moerdijk en BZW Roosendaal gezamenlijk verder onder de naam BZW Roosendaal-Moerdijk.

Nieuwe kring BZW Roosendaal-Moerdijk

De samenvoeging van beide kringen is het resultaat van een uitgebreid voorbereidingstraject waarvan beide BZW kringbesturen de trekkers zijn geweest.

Regionalisering

Op 1 december stemde het Algemeen Bestuur van de BZW in met het voorstel dat de twee kringbesturen hadden voorgelegd. De opschaling leidt tot versterking van de lokale belangenbehartiging, sluit beter aan bij de regionalisering van de lobbythema’s en biedt de mogelijkheid voor de BZW-leden om het netwerk met collega-ondernemers te intensiveren en te vergroten.

Tegelijkertijd hoopt de BZW met de samenvoeging een signaal af te geven aan de gemeenten die overwegen om hun bestuur meer ‘veerkracht’ te geven door bijvoorbeeld gemeentelijke samenwerking of herindeling.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!