Nieuwe leergang ‘Ondernemen in de multifunctionele landbouw‘

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: AOC Oost

Eind volgende maand start een nieuwe leergang met als titel ‘Ondernemen in de multifunctionele landbouw’. Initiatiefnemers zijn AOC Oost en ROC Graafschap College.

Nieuwe leergang ‘Ondernemen in de multifunctionele landbouw‘

Zij beogen met dit aanbod een markt te bedienen die volop in beweging is en willen een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het ondernemerschap in de multifunctionele landbouw. Multifunctionele landbouw omvat natuurbeheer, huisverkoop, streekeigen productie, zorg, educatie, agro-toerisme en kinderopvang.  De leergang is bestemd voor boeren/plattelandsondernemers die reeds activiteiten ontplooien naast de traditionele bedrijfsvoering.

De zes middag/avondbijeenkomsten beginnen op  29 februari 2012 en vinden om de twee weken plaats aan de Maria Montessoristraat in Doetinchem. De laatste bijeenkomst is op 9 mei. Per leergang is er ruimte voor maximaal 16 personen.

Als rode draad door het programma loopt de beproefde methode ‘De wereld van de ondernemer’, waarin de plattelandsondernemer centraal staat en telkens de eigen bedrijfsvoering beoordeelt vanuit de deelgebieden financiën, product-dienst, markt en organisatie. Doel van het programma is om het eigen bedrijf te professionaliseren en te onderzoeken of er meer winst te halen is uit de mogelijkheden die multifunctionele landbouw (MFL) voor betreffende deelnemer biedt. In de leergang is niet alleen aandacht voor de hard skills als inzicht in financiën, maar ook voor de soft skills als sociale vaardigheden die nodig zijn om op een constructieve wijze om te gaan met klanten en personeel.

De invulling van het programma sluit aan bij de competenties die nodig zijn in het werkveld; Wageningen Universiteit doet in haar onderzoek ‘Dynamiek en robuustheid van multifunctionele landbouw’ verslag van boeren/plattelandsondernemers die stellen dat er andere vereisten nodig zijn voor multifunctionele landbouw dan voor een traditionele agrarische productie.

Naast de kennis en vaardigheden die iedere deelnemer opdoet, biedt de leergang een platform om andere plattelandsondernemers te ontmoeten. Dit kan resulteren in een waardevol netwerk met mensen uit de streek.

Om verschillende redenen starten plattelandsondernemers met andere activiteiten. Het gaat de meesten om ‘anders boeren’. Uit  de rapportage ‘Dynamiek en robuustheid van multifunctionele landbouw’ blijkt het sociale aspect van meer contact met burgers en consumenten, hoog te scoren. Ook de behoefte om een aanvullend inkomen te verwerven en het risico te verspreiden over meer inkomstenbronnen, is voor veel plattelandsondernemers reden om verder te kijken dan enkel de agrarische productie. Onderzoeksmateriaal laat zien dat MFL-activiteiten vooral in combinatie met elkaar een goed resultaat leveren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!