Nieuwe maatregelen voor bereikbaarheid Nijmegen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Gemeente Nijmegen

Meer transferia, de introductie van Dynamisch Verkeersmanagement en een beter incidentmanagement. Deze en andere maatregelen zijn opgenomen in het Filebestrijdingsplan Waalbrug 3.0.

Nieuwe maatregelen voor bereikbaarheid Nijmegen

In het plan staat omschreven hoe Nijmegen de komende jaren bereikbaar wil blijven tijdens de werkzaamheden aan de A50, de nieuwe Stadsbrug, de renovatie van de Waalbrug, de dijkteruglegging bij Lent, en de woningbouw in Nijmegen-Noord.

Het Filebestrijdingsplan is in 2006 gestart als een pakket aan maatregelen dat, in afwachting van de oplevering van de nieuwe Stadsbrug, op korte termijn kon bijdragen aan de bereikbaarheid van Nijmegen vanaf de noordoever van de Waal. Dat leidde onder andere tot een betere afstelling van de verkeerslichten op de singels, de P + R Waalsprinter, en een uitgiftepunt voor leenfietsen bij station Lent.

In 2008 volgde het Filebestrijdingsplan 2.0. In dit plan lag de focus op het voorkomen van verkeershinder tijdens de ombouw van de A325 (vanaf de Ovatonde) tot Prins Mauritssingel. Bekendste maatregelen uit dit pakket waren SLIMprijzen, uitbreiding van de P + R Waalsprinter, dynamische reistijdinformatie voor automobilisten langs de A15 en de A325, en het aanpassen van de rijbaanindeling op het Keizer Traianusplein.

De verschillende maatregelen hebben een positief effect gehad op de doorstroming van het verkeer op de Waalbrug. Omdat als gevolg van diverse projecten (verbreding A50, bouw Stadsbrug, renovatie Waalbrug, dijkteruglegging bij Lent, woningbouw Nijmegen-Noord) de bereikbaarheid vanuit het Noorden ook de komende jaren onder druk staat, hebben burgemeester en wethouders vandaag een nieuw pakket maatregelen vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen zijn:
-Dynamisch Verkeersmanagement
-Opwaardering Verkeersmanagement Centrale tot een volwaardige regionale verkeerscentrale
-Verdere verbetering informatievoorziening voor forenzen
-Verbetering doorstroming traject Energieweg-Neerbosscheweg-Grootstalselaan
-Incident Management
-Uitbreiding diensten P + R Waalsprinter en onderzoek naar extra transferia
-Verlenging deelname aan het regionale project Offensief Bereikbaarheid
-Verbetering openbaar vervoer (o.a. RijnWaalsprinter)
-Stimuleren fietsgebruik
-Deelname aan SLIMprijzen RegioRing

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!