'Nieuwe modelovereenkomsten voor zzp'ers zeer welkom'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP verwelkomen de nieuwe modelovereenkomsten van de Belastingdienst, zoals die vandaag door staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Eerste Kamer zijn gestuurd.

'Nieuwe modelovereenkomsten voor zzp'ers zeer welkom'

Deze nieuwe systematiek vervangt de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Hiermee krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers eenvoudig, en beter dan nu het geval is, vooraf zekerheid dat geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden bij het inhuren van zzp'ers.

Vijf jaar zekerheid

De modelovereenkomsten met voorbeeldbepalingen bieden opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers de gewenste zekerheid en een heldere toetsingscriteria voor de Belastingdienst, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP. Met de nieuwe systematiek kunnen opdrachtgevers in één keer voor alle zzp'ers die zij willen inhuren in de komende vijf jaar zekerheid vooraf krijgen. Die zekerheid vooraf is volgens de drie organisaties van groot belang om te zorgen dat zzp'ers in Nederland ook na afschaffing van de VAR aan het werk blijven.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen direct gebruik maken van deze modelovereenkomsten. Zij hoeven dus niet nog apart goedkeuring te krijgen van de Belastingdienst.

Overgangsregeling

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben steeds benadrukt dat er in praktijk van het inhuren van zzp'ers geen periode van onzekerheid mag ontstaan tussen het afschaffen van de VAR en het hanteren van de modelovereenkomsten. Ze zijn daarom blij met de overgangsregeling die de staatssecretaris voorstelt, waarmee de VAR wordt gehandhaafd tot 1 april 2016. Daarna wordt tot 1 januari 2017 een duidelijke, gerichte coulanceperiode gehanteerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!