‘Nieuwe pensioenregels snel behandelen’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW dringen er bij de Eerste Kamer op aan om het wetsvoorstel financieel toetsingskader pensioen (FTK) van staatssecretaris Klijnsma snel in behandeling te nemen, zodat de wet nog per 1 januari 2015 van kracht kan worden.

‘Nieuwe pensioenregels snel behandelen’

Lukt dat niet, dan moeten er waarschijnlijk nieuwe afspraken worden gemaakt over hogere pensioenpremies. Met het FTK zouden juist lagere premies mogelijk worden.

FTK

Onder het regime van het FTK mogen pensioenfondsen hun beleggingsmix aanpassen en in de premiestelling uitgaan van het verwachte beleggingsrendement in plaats van de – historische lage – rente. Premieverhoging is dan niet langer een herstelmiddel om vermogenstekorten weg te werken.

Wetsvoorstel

De Eerste Kamer bespreekt dinsdag of de schriftelijke beantwoording van vragen door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoende is. Als dat zo is, kan het wetsvoorstel nog dit jaar worden behandeld. Uitstel, zelfs als het om enkele weken gaat, moet worden vermeden, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!