home » nieuws » Bouw »

Nieuwe rekenmethode vermindert CO2 in bouwsector

  • Bouw
  • Bron: RVO.nl

De bouwsector kan de CO2-uitstoot van gebouwen verminderen. Binnenkort kunnen bedrijven bij bouwprojecten milieubeslissingen nemen op basis van één score.

Nieuwe rekenmethode vermindert CO2 in bouwsector

Een nieuwe rekenmethode maakt het mogelijk om het energiegebruik en de milieuprestatie van gebruikte materialen in dezelfde eenheid uit te drukken. Hierdoor kunnen bedrijven de belasting voor het milieu in één score overzien. De oude rekenmethode toont die prestatie nog in twee aparte scores:

  • de EPG voor het energiegebruik
  • de MPG voor de milieuprestatie van de gebruikte materialen

Nieuwe rekenmethode

De resultaten van het project TKI-KIEM (Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en milieuprestatie van gebouwen) maken een einde aan deze situatie. De Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG)-methode toont milieueffecten van energie- en materiaalgebruik in dezelfde eenheid. Zo komt de totale belasting van een gebouw voor het milieu tijdens zijn levensduur in beeld.

Rol Economische Zaken

De ontwikkelaars toetsten de methode in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen. Het project is een onderdeel van het innovatieprogramma van TKI Urban Energy Topsector Energie. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunde het project.

Nationale uitstoot CO2

Woningen en gebouwen veroorzaken een groot gedeelte van de landelijke CO2-uitstoot. Vaak leiden energiebesparende maatregelen tot extra materiaalgebruik en meer CO2-uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan beter isoleren of het gebruik van warmtepomp. Het Bouwbesluit stelde wel eisen aan het energiegebruik, maar niet aan het materiaalgebruik.

Nieuwe Europese eisen in 2020

In 2020 treden de nieuwe Europese eisen in werking. De nationale energie-eisen zijn dan (bijna) energieneutraal.

 

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!