Nieuwe REO-agenda Netwerkstad Twente

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Twente

De Netwerkstad Regio Twente (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal ) gaat de komende jaren belangrijke gebiedsontwikkelingen in de Innovatiedriehoek bundelen tot één samenhangende, stedelijke ontwikkeling.

Nieuwe REO-agenda Netwerkstad Twente

Netwerkstad Twente investeert in herstructurering binnensteden en ontwikkeling Innovatiedriehoek.

Met de Innovatiedriehoek wordt het gebied Centraal Station Hengelo/Hart van Zuid, Kennispark Twente in Enschede en de gebiedsontwikkeling Luchthaven bedoeld. Daarnaast willen de Netwerkstadpartners grote herstructeringsopgaven gezamenlijk gaan uitvoeren. Tot 2020 moet gemiddeld 60% hiervan binnen de steden gebouwd worden. Dit gebeurt door bedrijventerreinen en woongebieden onder de loep te nemen en aan te passen. Deze plannen staan in de vernieuwde Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsagenda (REO-agenda) van Netwerkstad Twente. De eerste ruimtelijke ontwikkelingsagenda van Netwerkstad stamt uit 2005. Het feit dat Netwerkstad Twente een belangrijke kennisregio is, is bepalend voor de stedelijke ontwikkeling van het gebied.


Voorbeelden van grote, stedelijke herstructurerings- en transformatieprojecten zijn de spoorzones in Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Naast grote binnenstedelijke projecten worden ook projecten meegenomen die niet binnen de stad gerealiseerd kunnen worden, maar wel belangrijk zijn voor zowel de nabijgelegen binnensteden als voor geheel Netwerkstad Twente. Voorbeelden hiervan zijn Waterrijk in Almelo en XL Businesspark Twente. De Netwerkstadpartners hebben afgesproken om de planning van kantorenlocaties en bedrijventerreinen onderling af te stemmen.


Bereikbaarheid
Een andere ambitie is om een duurzaam en innovatief vervoersysteem te realiseren. Het huidige Agglonet, dat de OV knooppunten in Netwerkstad Twente verbindt, moet uitgebreid worden tot een Eurregionaal Agglonet. Daarbij horen nieuwe initiatieven als de fietssnelweg F35. Pilotprojecten zoals het Personal Rapid Transport System (openbaar vervoer in kleine voertuigen tot 6 personen op een geleideweg) en het Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS) voor het goederentransport moeten leiden tot blijvende innovaties op het gebied van mobiliteit. Om de bereikbaarheid van en naar Netwerkstad te verbeteren wordt geïnvesteerd in transport over water en de bijbehorende watergebonden bedrijventerreinen. Ook moet de internationale treinverbinding met Berlijn versterkt worden en zet Netwerkstad in op de aanleg van de zuidelijke randweg Borne tussen de afritten 29 en 30 van de A1.

 
Duurzaamheid
In de REO Agenda speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Netwerkstad Twente wil hiervoor met publieke en private partners een actieprogramma opzetten. Daarin moet vastgelegd worden hoe energiebesparing en duurzaamheid in gebruik van materialen, vervoer en leefomgeving kan worden meegenomen in de herstructurerings- en transformatieplannen. Netwerkstad Twente wil in dat verband de verbinding tussen de groene ruimten in het gebied en het blauw (water) versterken door de ontwikkeling van de Groene Poort in Borne. Ook de ontwikkeling van de stadsranden als verbinding tussen stad en platteland past in dit streven

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!