Nieuwe ruimte voor lokale ondernemer in Moerdijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Moerdijk

In de gemeente Moerdijk is behoefte aan nieuwe ruimte voor lokale ondernemers. Tot 2020 bedraagt deze behoefte ruim 8 hectare, in de periode daarna (tot 2030) is er nog eens behoefte aan 10 hectare.

Nieuwe ruimte voor lokale ondernemer in Moerdijk

Dat blijkt uit een behoefteraming die de gemeente heeft uitgevoerd in 2013. In het ‘Startdocument Lokale Bedrijventerreinen Moerdijk’ beschrijft de gemeente Moerdijk welke behoefte aan lokale bedrijvigheid bestaat en waar deze bedrijven in de periode tot 2020 en daarna terecht zouden kunnen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het startdocument vastgesteld en legt het ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Behoefte lokale bedrijvigheid

De gemeente heeft verschillende bedrijventerreinen voor lokale bedrijven, alles bij elkaar zo’n 187 hectare netto. Deze terreinen zijn nagenoeg vol. Ondanks de huidige matige economische ontwikkeling is er nog steeds behoefte aan nieuwe ruimte voor lokale bedrijvigheid. Die extra bedrijvigheid wil de gemeente graag een goede plek aan kunnen bieden.

Het Startdocument “Lokale Bedrijventerreinen Moerdijk” beschrijft de kaders daarvoor. Wethouder economische zaken Thomas Zwiers: ‘Er is in Moerdijk meer dan alleen het zeehaven- en industrieterrein. Lokale bedrijvigheid zorgt voor werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid in de kernen. Daarom willen we voldoende ruimte kunnen bieden voor de lokale ondernemers; economie en leefbaarheid gaan hand in hand, is tenslotte ons devies.’

Startdocument

In het ‘Startdocument Lokale bedrijventerreinen Moerdijk’ staat aangeven hoe de behoefte er uit ziet en waar de gemeente nieuwe ruimte wil bieden aan de lokale bedrijvigheid. Daarbij is goed gekeken naar de Structuurvisie Moerdijk 2030. Op basis van de Structuurvisie wordt nieuwe ruimte voor lokale bedrijvigheid gevonden in Zevenbergen (uitbreiding bedrijventerrein de Koekoek), Klundert (gedeeltelijke herontwikkeling voormalig terrein Transportbedrijf Leijten), Fijnaart (de locatiekeuze wordt nader bepaald) en in Zevenbergschen Hoek (gebiedsontwikkeling Stationsgebied Lage Zwaluwe).

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college naar verwachting in de raadsvergadering van september 2014. Als de gemeenteraad akkoord gaat wordt de uitvoering van het startdocument ter hand genomen om er voor te zorgen dat de nieuwe ruimte daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden en dat nieuwe kavels uitgegeven kunnen worden. Dat is naar verwachting vanaf 2018.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!