Nieuwe SBIR-tender voor duurzame voedselproductie

De topsector Agri&Food heeft in samenwerking met de staatssecretaris van Economische Zaken een nieuwe SBIR-tender: Verduurzamen voedselproductie. Verduurzaming van de voedselproductie is van groot belang voor voedselzekerheid voor iedereen.

Nieuwe SBIR-tender voor duurzame voedselproductie

Hierbij is efficiënt gebruik van grondstoffen een belangrijke voorwaarde. Ondernemers kunnen een offerte indienen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw proces, product of dienst. Dit kan tot en met dinsdag 2 september 2014, 17.00 uur.

Beschikbaar budget

Er is voor fase 1 'haalbaarheidsonderzoek' een budget van € 700.000 beschikbaar. Hier geldt een maximum van € 50.000 per project. Voor de tweede fase, het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (SBIR fase 2) is een bedrag beschikbaar van € 1.100.000.

SBIR Verduurzamen voedselproductie

Deze SBIR-aanbesteding beoogt een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de Europese Commissie. Het doel is in 2020 50% minder voedsel te verspillen en te streven naar een efficiënter (her)gebruik van grondstoffen.

Wat is SBIR?

SBIR staat voor Small Business Innovation Research. Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten.
 
Kijk voor meer informatie over de Topsector Agri&Food op www.agrifoodinternational.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!