Nieuwe schoolgebouwen Stappegoor

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Gemeente Tilburg

Fontys en de Onderwijsgroep Tilburg willen uitbreiden in Stappegoor. Voor de ontwikkeling van de 'onderwijscampus' werken onderwijsinstellingen samen met de gemeente.

Nieuwe schoolgebouwen Stappegoor

De Onderwijsgroep wil het Vakcollege verhuizen naar Stappegoor. Dat is een vmbo-school met praktijkgerichte opleidingen in de richtingen economie, groen, techniek en zorg & welzijn. De school heeft op dit moment nog 2 locaties in de stad, aan de Reitse Hoevenstraat en de Gershwinstraat. Het Vakcollege krijgt in de plannen nieuwbouw in de noordoosthoek van het Stappegoor-gebied, naast de bestaande ROC-gebouwen van de Onderwijsgroep. Fontys wil gaan uitbreiden in het zuidwestelijk deel van Stappegoor bij de gebouwen P1 en P2. Daarnaast moet in de planontwikkeling rekening worden gehouden met een mogelijke uitbreiding van Fontys in de toekomst.
 
Fontys, de Onderwijsgroep en de gemeente willen van Stappegoor een kwalitatief hoogwaardig onderwijsgebied maken. Dit past bij het streven van de gemeente om te werken aan een aantrekkelijke studentenstad, met behoud en uitbreiding van variëteit en onderwijs. De nieuwbouw van Fontys en het Vakcollege in de onderwijscampus Stappegoor kan daar een bijdrage aan leveren.

Haalbaarheid

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige aspecten van het plan. Daarnaast is er aandacht voor de mobiliteit in het gebied (auto, fiets, openbaar vervoer) en voor de extra parkeerbehoefte die ontstaat door de plannen. De ruimte voor parkeren is beperkt. De eerste resultaten van het onderzoek zijn waarschijnlijk in juni 2015 bekend.

Landelijk gaat het vmbo-onderwijs op de schop. Het is de bedoeling om het vmbo meer aan te laten sluiten op het MBO en beter in te laten spelen op de vraag naar juist opgeleid personeel vanuit het bedrijfsleven. Tilburg wil met de nieuwbouw van het Vakcollege bij de landelijke vernieuwing van het vmbo aansluiten. Daarom investeren de gemeente en de Onderwijsgroep samen in de nieuwbouw op Stappegoor, naast de bestaande ROC-gebouwen van de Onderwijsgroep.

Wethouder onderwijs Marcelle Hendrickx: "Een belangrijke ontwikkeling voor het onderwijs in Tilburg. Het geeft een enorme kwaliteitsimpuls aan Stappegoor, dat hiermee het tweede onderwijscluster wordt van onze stad."

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!