Nieuwe sociaal-economische gemeenteprofielen beschikbaar.

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: SES West-Brabant

Cijfers als handreiking voor discussie over kansen en beleid.

Door SES West Brabant is, in samenwerking met de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, voor iedere gemeente in West Brabant, een sociaal-economisch profiel opgesteld.
Het resultaat is een analyserende beschrijving van de sociaal-economische situatie van de betreffende gemeente, waardoor belangrijke bouwstenen worden aangedragen voor het sociaal-economisch beleid van de gemeenten.
SES en KvK willen graag met gemeente en ondernemers meedenken over hoe de gesignaleerde ontwikkelingen vertaald kunnen worden in kansen en beleid.
De analyse kan verder ook bijdragen aan de koersbepaling na de gemeenteraadverkiezingen van maart 2010.

Veel gemeenten staan gezien de huidige economische situatie voor forse uitdagingen.
Veel zal worden gevraagd van het vernieuwende en creatieve vermogen van bedrijfsleven en de gemeente.
Werkgelegenheidgroei is niet meer vanzelfsprekend en de gemeente zal samen met de inwoners en het bedrijfsleven alle zeilen moeten bijzetten.
SES West-Brabant en Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en willen hierbij helpen door bouwstenen voor beleid aan te reiken, in de vorm van een profiel per gemeente.
Voor alle achttien West-Brabantse gemeenten is een dergelijk profiel opgesteld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!